СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
Начало
За нас
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти

ГОДИШЕН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ

Годишният общински план за работа по приватизация е съгласно Решение № 135 по Протокол № 49/15.03.2018 г. на Столичния общински съвет

Списък
на обособени части от имуществото на общински търговски дружества, общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества, предвидени да се приватизират или подготвят за приватизация през 2018 г. (ГОПРП‘2018)

ЕАД "Софийски имоти”
ПИ с идентиф. 68134.4336.2026 /УПИ XIV-2026/, кв.9, р-н „Овча купел”
ПИ с идентиф. 68134.4336.2025 /УПИ XV-2025/, кв.9, р-н „Овча купел”
ПИ с идентиф. 68134.4336.2024 /УПИ XVI-2024/ кв.9, р-н „Овча купел”
УПИ XIII-2027 кв.9, р-н „Овча купел”
УПИ ХІІІ-239б, ул."Луи Айер"
УПИ ХІІ-239, ул."Луи Айер"
УПИ Х-241, ул."Луи Айер"
УПИ ХІХ, кв.1, м."Малинова долина – ІІ част", ул.202
ПИ 558, кв.41, ул."Бурел" № 65 – 67
ПИ 559 и сграда, кв.41, ул."Бурел" № 65 – 67
УПИ ІІІ-14, м."Предгаров площад", ул."Бр. Миладинови" № 99
ПИ 169 в УПИ ІІІ, кв.3, бул."Цариградско шосе" № 297
Сграда, бул.”Шипченски проход” № 4, кв.140, м.” Гео Милев”, ПИ 22
Почивна база "Ашиклар", гр.Берковица
ПИ с идент.02508.7.48 , заедно със сгради с идент.02508.7.48.1 и идент.02508.7.48.2, находящ се в гр.Балчик, м.к.з. ”Двореца”, ул.Приморска
ПИ с идент.07598.305.1048, заедно със сгради с идентификатори – 07598.305.1048.1, 07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4, 07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6, гр.Бяла, ул. ”Цар Самуил” №10
Дворно място, съставляващо УПИ VII-за обслужване, кв. 150, м. „Подуяне-Центъра”

ЕАД "Пазари Юг”
Административна сграда със сутерен, ул."П. Каравелов" № 5

ЕАД "Пазари Запад”
ПИ с идентификатор 68134.4356.790, ж.к."Люлин" 1

Район “Банкя”
Едноетажна сграда с идентификатор 02659.2195.1747.1, гр. Банкя, ул. „Стара планина“
Сам. обект в сграда с идентификатор 02659.2195.823.2, гр. Банкя, ул. „Петко Д. Петков“ № 1
ПИ и сграда с идентификатор 02659.2193.3005, гр. Банкя, ул. „Христо Смирненски“ № 19
Сграда с идентификатор 02659.2194.79.1 и гараж с идентификатор 02659.2194.79.2, гр. Банкя, ул. „Ропотамо“ № 10
Две едноетажни сгради в ПИ с идентификатор 02659.2196.975, гр. Банкя, ул. „Скакач“
Сграда с идентификатор 02659.2159.820.2, гр. Банкя, ул. „Кирил и Методий“ № 6
ПИ с идентификатор 02659.2195.2723, гр.Банкя
Помещение в сграда, идентификатор 32216.2299.785.1, с.Иваняне, ул."Стопански двор"

Район “Витоша”
ПИ с идентификатор 681134.1982.1012,
район „Витоша“, м. „Симеоново-Драгалевци – II част”
ПИ с идентификатор 681134.1944.2910
Гараж № 36, бл. № 22, ул.”Севастократор Калоян" 63, кв.Бояна
УПИ VІІІ-274, кв.70, ул."Всеволод Гаршин"

Район “Връбница”
Сам. обект в сграда с идентификатор 12084.2701.2658.2, с. Волуяк, ул. „Победа“
УПИ VІІІ, кв.20А м."НПЗ Орион и съседни жилищни територии", ул."23 декември"

Район “Възраждане”
ПИ с идентификатор 68134.306.223 (представляващо УПИ III-3),
кв. 274, м. „Зона Б-19“, бул. „Димитър Петков“ № 115
Сграда с идентификатор 68134.301.267.3, ул. „Цар Симеон“ № 145
ПИ 11, кв.168, ул."Зайчар" № 94
УПИ ХVІІ-6, кв.279А, ул."Зайчар" № 193
ПИ 21, кв.214, ул."Странджа" № 39
ПИ 12, кв.168, ул."Зайчар" № 96
ІІ и ІІІ етаж от сграда, бул."Ал. Стамболийски" № 48
Помещение 2 в бл.6, вх.Б в "Зона Б-5"
ПИ № 13, кв.232, ул."Перник" № 134-134А
ПИ № 14, кв.232, ул."Перник" № 134-134А
Помещение в бл.11-12 в "Зона Б-19"
Помещение. в бл.12А, ж.к."Сердика"
УПИ V-31, кв.166а, м."Зона Б-18", бул."Д. Петков" № 54

Район “Изгрев”
Част от сграда до бл.56, ж.к.“Дианабад“
Район “Илинден”
ПИ с ид. 68134.1201.208, м. „Банишора“ – Зона В-17“, кв. 45а, УПИ I – общ.
ПИ с идентиф. 68134.1201.137, м. „Банишора“ – Зона В-17“, кв. 49а, част от УПИ I
Помещение 3 в бл. 357, ж.к. „Света Троица“
УПИ І, кв.45а, м."Банишора-Зона В-17"
ПИ 430, УПИ II, кв. 45а, м. „Банишора“
УПИ ІІ, кв.178, кв.“Гевгелийски“

Район “Искър”
ПИ с идентиф. 07106.1430.273, кв. „Абдовица“
ПИ с идентиф. 07106.1430.263, кв. „Абдовица“
ПИ с идентификатор 68134.1500.2344, жк „Дружба – 1 ч.“
Помещение към трафопост, ж.к."Дружба-1", до бл.220
Помещение към трафопост, ж.к."Дружба-2" ,до бл.313
Помещение. към трафопост, ж.к."Дружба-2", до бл.321
Сграда, ж.к."Дружба-1", УПИ І до бл.139, кв.75
*УПИ ІІ-10, НПЗ"Искър север", І част, кв.12а

Район “Красна поляна”
ПИ с ид. 68134.1114.201, представляващ част от кв. 92, м.„Факултета”
ПИ с ид. 68134.1114.162, представляващ част от кв. 92, м. „Факултета”
ПИ с ид. 68134.1114.1351, представляващ ПИ № 1322, кв. 131, м. „Факултета”
ПИ с идентификатор 68134.1104.139, представляващ ПИ № 563, м. „Западен парк”
ПИ с ид. 68134.1109, представляващ ПИ с пл.№ 161 , кв. 67, м. „Факултета“
ПИ с ид. 68134.1106.85, представляващ УПИ XX- 219, кв. 70, м. „Разсадника-Коньовица“
Сграда с идeнтификатор 68134.1106.327.4, ж.к. „Илинден“, бул. „Ал. Стамболийски“ № 186
ПИ с идентификатор 68134.1114.158 /УПИ XI/, кв.133, м. „Факултета”


Район “Красно село”
ПИ с идентификатор 68134.204.32, м. „Хиподрума”, кв. 23, ул. „Сотир Ангелов“ и ул. „Феликс Каниц“
ПИ с идентификатор 68134.209.113, м. „Бъкстон-Север“, кв. 256
УПИ VІІІ-608, кв.28 (стар 86), ул."Баба Илийца"
УПИ VІІ общ, кв.36, м."Хиподрума", ул."Нешово" № 4
УПИ VІІ, кв.9, м."Крива река", ул."Баница" № 4

Район “Кремиковци”
ПИ с идентификатор № 22304.7979.508, м.Герена, с.Долни Богров
ПИ със сграда (бивша баня) с ид. 07140.8092.1660, ул."Н. Бонев", гр.Бухово
ПИ с идентификатор 68134.8200.620 и сграда с идентификатор № 68134.8200.620.1, ул.”Св.Георги Победоносец” № 27
ПИ с идентификатор 68134.8555.315, кв. Враждебна, ул.”Япаджа”
ПИ с идентификатор 22304.7979.509, м. Герена, с.Долни Богров
ПИ с идентификатор № 68134.8314.36, кв.Сеславци
ПИ с идентификатор 68134.8727.30, кв.Бенковски, м.Средорек
ПИ с идентификатор 68134.8728.47, кв.Бенковски, м. Локманица
**ПИ с идентификатор № 22304.7979.534, м.Герена, с.Долни Богров
ПИ с идентификатор № 22304.7979.544, м.Герена, с.Долни Богров
ПИ с идентификатор 68134.8360.1980 и сграда с идентификатор № 68134.8360.1980.4, кв.”Ботунец”, ул.”Васил Левски” № 2
ПИ с идентификатор 22304.7891.747 и 3 сгради с ид-ри 22304.7891.747.1, 22304.7891.747.2, 22304.7891.747.3, с.Долни Богров, ул.“4“
ПИ с идентификатор № 68134.8552.167 и 2 сгради с идентификатори 68134.8552.167.1 и № 68134.8552.167.3, кв.”Враждебна”, ул.“27“
ПИ с идентификатор 68134.8555.605, бул.”Ботевградско шосе”

Район "Лозенец"
УПИ X-126, кв.23, м."НПЗ Хладилника Витоша"

Район “Люлин”
Сам. обект в сграда с идент. 64134.4360.279.14.51, бл. 743, ет.1, ж.к. „Люлин“ – 7 м.р.
Сграда с идент. 64134.4358.165.14, ж.к. „Люлин“ – 9 м.р., кв. 15, УПИ VI -„за ТП и КОО“, до бл. 917
Сграда с идент. 64134.4359.252.1, ж.к. „Люлин“ – 10 м.р., кв. 30в, УПИ I- „за ТП“, до бл. 107
Сграда с идент. 64134.4360.265.70, ж.к. „Люлин“ – 7 м.р., кв. 10, УПИ IV- „за ТП и КОО“, до бл. 738
**Сграда с идент. 68134.4356.50.9, ж.к. „Люлин“, до бл. 005
Част от УПИ I, 31Б(нов 31Г), м. „Люлин“ – 9 м.р.УПИ IV-308, кв. 35а, м „ж.к. "Люлин" - 8 м.р.
УПИ 18(38), кв. 34а, м. „Люлин – 8 м.р.“, част от поземлен имот с ид. 68134.4358.452
УПИ II-342,308, кв. 35а, ж.к. "Люлин" - 8 м.р
ПИ с идентификатор 68134.4355.1763, представляващ УПИ 8 (1763), кв. 60, м. „бул. Сливница“, ул. „Обелско шосе“ 3в

Район “Младост”
*ПИ 6095 в УПИ V, кв.5, м."Младост-1"
*Помещение, ж.к.”Младост”, бл.26 с идентификатор 68134.4082.713.1.142
*Помещение, ж.к.”Младост”, бл.26 с идентификатор 68134.4082.713.1.143
*Помещение, ж.к.”Младост”, бл.26 с идентификатор № 68134.4082.713.1.141
Магазин, ж.к."Младост -1", бл.11, вх.Г – изток

Район “Надежда”
ПИ с идентификатор 68134.1381.2127 ( УПИ III – за етажен и подземен паркинг), кв. 28, м. „ж.к. Толстой“, ж.к. „Толстой“
УПИ IV, кв.49б, м."Надежда 2а и 2б"
УПИ ХI-605, кв.84а, м."Надежда 2а и 2б"
УПИ ХVІІІ, кв.88в, м."Надежда 2а и 2б"
ПИ 2118 в УПИ ХVІ, кв.73, м."Надежда"
ПИ в УПИ ХХІ и сграда, кв.2, Илиянци, бул."Рожен" №38
ПИ, идeнт. 68134.1380.2121, кв.172, м."Военна рампа - запад", ул."Ал. Михов" № 9
*Помещение към ТП, ж.к."Надежда 1" до бл.139

Район “Нови Искър”
ПИ с идентификатор 00357.5362.67 /представляващо УПИ – IX, кв.268/, кв.Славовци
Части от УПИ I, кв. 111, м. „Селска мера“, с. Чепинци
ПИ и сгради, кв.Курило
ПИ с идентификатор 80409.5913.37, с.Чепинци
УПИ VІІІ, кв.62, ид. 00357.5348.98, гр.Нови Искър
УПИ І, кв.56, идентификатор 00357.5349.12, гр.Нови Искър
ПИ със сграда, с.Житен, ул.”Житница” № 42


Район „Оборище“
ПИ с идентификатор 68134.408.2, ул. „Васил Друмев“ № 53

Район ''Овча купел''
ПИ с идентификатор 68134.4336.9504(УПИ XIII-общ.), кв. 9, м. “Овча купел”


Район “Панчарево”
Здравна служба „Панчарево“, части от 3-етажна сграда , с. Панчарево, ул. Вукова кория”№1
Трети етаж от сграда с идентификатор 39791.3374.14.2, с. Кривина
Масивна сграда на три етажа с идентификатор 55419.6704.902.2, с. Панчарево
ПИ и сграда, идентификатори 30791.6003.3376 и30791.6003.3376.1, с.Кривина
ПИ и сграда с идентификатори 39791.6003.3376 и 39791.6003.3376.1, с. Кривина
УПИ VII-233, кв.21, с идент.39791.6003.239, заедно със сграда-работилница с ид. 39791.6003.239.1и сграда- склад с ид. 39791.6003.239.3, с. Кривина
УПИ VIII-233, кв.21, част от имот с ид. 39791.6003.239, заедно със сграда-работилница с ид. 39791.6003.239.1 и сграда-ламаринен склад с площ 153 кв.м.


Район “Подуяне”
ПИ с идентификатор 68134.600.1082 (УПИ ХVIII-10882 – „за магазини и администрация“), бул. ” Владмир Вазов”, кв.62, м. „ж.к. „Хаджи Димитър”
ПИ с идентификатор 68134.610.859 (УПИ VIII-859), ул. ” Христаки Павлович” № 11, кв.12д, м. „Суха река – запад”
ПИ с идентификатор 68134.610.862 (УПИ X-862), ул.”Христаки Павлович” № 9, кв.12д, м. „Суха река – запад”
ПИ с ид. 68134.609.1199 (УПИ III-299,300), кв.21, м. ”ж.к. Левски – зона В“
ПИ с ид. 68134.609.298 (УПИ IV-292,298), кв.21, м. ”ж.к. Левски – зона В“
Част от ПИ с идентификатор 68134.614.350, бул. „Ботевградско шосе“
ПИ с идентификатор 68134.609.20, жк „Левски - Зона В“
ПИ с идентификатор 68134.609.364, жк „Левски - Зона В“
ПИ с идентификатор 68134.609.365, жк „Левски - Зона В“
ПИ с идентификатор 68134.613.39, ул. „Неофит Бозвели“
ПИ с идентификатор 68134.613.44, жк „Суха река“
ПИ с идентификатор 68134.613.43, ул. „Суха река“

Район “Сердика”
ПИ с идентификатор 68134.503.1558, кв. Бенковски
ПИ с идентификатор 68134.512.238, ул. „Китна“
ПИ с идентификатор 68134.512.640, ул. „Китна“
ПИ с пл. № 393, кв. 164, ул. „Кирил Пърличев“ и ул. „Ком“
ПИ с идентификатор 68134.504.10, кв. Бенковски
Помещение, ул.”Железопътна”, зад читалището

Район “Студентски”
УПИ II, „за КОО“, кв.107, м.“Студентски град“, ул.“Йордан Йосифов“
ПИ с идентификатор 68134.1604.6092, ул. ”Проф. Стоян Кирков”
УПИ III – „за КОО“, кв. 53А, м. „Студентски град“, бул. „Г.М. Димитров“
УПИ I-1358, кв.53, м.“Студентски град“, бул.“Д-р Г.М.Димитров“
УПИ II, „за КОО“, кв.53 А, м.“Студентски град“, ул.“Иван Багрянов“
УПИ ІІІ45, ул."Никола Габровски" №104
УПИ ІІІ44, ул."Никола Габровски" №106


Район “Триадица”
Подземен гараж, ул."Метличина поляна" до бл.114

* обекти със заведени дела
**обекти, за които предстои сключване на договор

 

 

 

;