СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
Начало
За нас
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти

ГОДИШЕН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАБОТА ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ

Списък
на обособени части от имуществото на общински търговски дружества, общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, както и незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински търговски дружества, предвидени да се приватизират или подготвят за приватизация през 2017 г. (ГОПРП‘2017)


ЕАД "Софийски имоти”

ПИ с идент. 68134.4336.2026 /УПИ XIV-2026/, кв.9, р-н „Овча купел”
ПИ с иденент. 68134.4336.2025 /УПИ XV-2025/, кв.9, р-н „Овча купел”
ПИ с иденент. 68134.4336.2024 /УПИ XVI-2024/ кв.9, р-н „Овча купел”
УПИ XIII-2027 кв.9, р-н „Овча купел”
УПИ ХІІІ-239б, ул."Луи Айер"
УПИ ХІІ-239, ул."Луи Айер"
УПИ Х-241, ул."Луи Айер"
УПИ ХІХ, кв.1, м."Малинова долина – ІІ част", ул.202
ПИ 558, кв.41, ул."Бурел" № 65 – 67
ПИ 559 и сграда, кв.41, ул."Бурел" № 65 – 67
УПИ ІІІ-14, м."Предгаров площад", ул."Бр. Миладинови" № 99
ПИ 169 в УПИ ІІІ, кв.3, бул."Цариградско шосе" 297
-Сграда, бул.”Шипченски проход” № 4, кв.140, м.” Гео Милев”, ПИ 22
-Ъгъла на ул.”Казбек” и ул.”Братя Бъкстон”, им.пл.№ 594, част от УПИ I, кв.261, м.” Павлово- Бъкстон”
Почивна база "Ашиклар", гр.Берковица

ЕАД "Пазари Юг”
Административна сграда със сутерен, ул."Петко Каравелов" № 5

ЕАД "Пазари Запад”
ПИ с идентификатор 68134.4356.790, ж.к."Люлин" 1

Район “Банкя”
ПИ с идентификатор 02659.2195.2723, гр.Банкя
Помещение в сграда, идентификатор 32216.2299.785.1, с.Иваняне, ул."Стопански двор"

Район “Витоша”
Гараж № 32, бл. № 22, ул.”Севастократор Калоян" 63, кв.Бояна
Гараж № 33, бл. № 22, ул.”Севастократор Калоян" 63, кв.Бояна
Гараж № 34, бл. № 22, ул.”Севастократор Калоян" 63, кв.Бояна
Гараж № 36, бл. № 22, ул.”Севастократор Калоян" 63, кв.Бояна
УПИ VІІІ-274, кв.70, ул."Всеволод Гаршин"

Район “Връбница”
-УПИ VІІІ, кв.20А м."НПЗ Орион и съседни жилищни територии", ул."23 декември"
-УПИ ІV, кв.5 м."НПЗ Орион и съседни жилищни територии", ул."3019"

Район “Възраждане
С.О.С. с ид. 68134.304.325.3.102, ж.к.”Зона Б-5-3”, ул. ”Ср. гора”, бл.25
ПИ 11, кв.168, ул."Зайчар" № 94
УПИ ХVІІ-6, кв.279А, ул."Зайчар" № 193
ПИ 21, кв.214, ул."Странджа" № 39
ПИ 12, кв.168, ул."Зайчар" № 96
ІІ и ІІІ етаж от сграда, бул."Ал. Стамболийски" № 48
Помещение 2 в бл.6, вх.Б в "Зона Б-5"
ПИ № 13, кв.232, ул."Перник" № 134-134А
ПИ № 14, кв.232, ул."Перник" № 134-134А
Помещение в бл.11-12 в "Зона Б-19"
Помещение. в бл.12А, ж.к."Сердика"
*УПИ V-31, кв.166а, м."Зона Б-18", бул."Димитър Петков" № 54

Район “Изгрев”
Част от сграда до бл.56, ж.к.“Дианабад“

Район “Илинден”
УПИ І, кв.45а, м."Банишора-Зона В-17"
УПИ ІІ, кв.178, кв.“Гевгелийски“


Район “Искър”
ПИ с идент. 68134.1500.2344, жк „Дружба – 1 ч.“
Помещение към трафопост, ж.к."Дружба-1" до бл.220
Помещение към трафопост, ж.к."Дружба-2" до бл.313
Помещение. към трафопост, ж.к."Дружба-2" до бл.321
Сграда, ж.к."Дружба-1", УПИ І до бл.139, кв.75
УПИ ІІ-10, НПЗ"Искър север" І част, кв.12


Район “Красна поляна”
ПИ с идентификатор 68134.1109.27 /УПИ I, кв.34, м. „Факултета”/
ПИ с идентификатор 68134.1114.158 /УПИ XI, кв.133, м. „Факултета”/
Сграда с ид. 68134.1106.327.4, жк „Илинден“, бул. „Ал. Стамболийски“ 186

Район “Красно село”
УПИ VІІІ-608, кв.28 (стар 86), ул."Баба Илийца"
УПИ VІІ общ, кв.36, м."Хиподрума", ул."Нешово" № 4
УПИ VІІ, кв.9, м."Крива река", ул."Баница" № 4

Район “Кремиковци”
ПИ с идент. 68134.8200.620 и сграда с идент. 68134.8200.620.1, ул.”Св.Георги Победоносец” № 27
ПИ с идентификатор 68134.8555.315, кв. Враждебна, ул.”Япаджа”
ПИ с идентификатор 22304.7979.509, м. Герена, с.Долни Богров
ПИ с идентификатор № 68134.8314.36, кв.Сеславци
ПИ с идентификатор 68134.8727.30, кв.Бенковски, м.Средорек
ПИ с идентификатор 68134.8728.47, кв.Бенковски, м. Локманица
ПИ с идентификатор 22304.7979.534, м.Герена, с.Долни Богров
ПИ с идентификатор № 22304.7979.544, м.Герена, с.Долни Богров
ПИ с идент. 22304.7891.747 и 3 сгради - с идент.22304.7891.747.1, 22304.7891.747.2, 22304.7891.747.3, с.Долни Богров, ул. 4
-ПИ с идент.68134.8552.167 и 2 сгради – с идент. 68134.8552.167.1 и 68134.8552.167.3, кв.”Враждебна”, ул.“27“
-ПИ с идентификатор 68134.8555.605, бул.”Ботевградско шосе”
-ПИ със сграда (бивша баня) с ид. 07140.8092.1597, ул."Н. Бонев", гр.Бухово

Район "Лозенец"
УПИ X-126, кв.23, м."НПЗ Хладилника Витоша"

Район “Люлин”
Част от УПИ I, кв.31Б (нов 31Г), м."Люлин" - 9 м.р.
-УПИ 18(38), кв.34а, м."ж.к. Люлин-8 м.р.", част от поземлен имот с ид. 68134.4358.38
-ПИ с идентификатор 68134.4355.1763, представляващ УПИ 8(1763), кв.60, м."бул.Сливница", ул."Обелско шосе" 3в
-УПИ IV-308, кв. 35а, ж.к. "Люлин" - 8 м.р.
- УПИ II-342,308, кв. 35а, ж.к. "Люлин" - 8 м.р
-ПИ с идентификатор 68134.4359.288, ж.к. "Люлин" - 10 м.р., кв. 30Б, ул. "Гоце Делчев"
-ПИ с идентификатор 68134.4359.395, ж.к. "Люлин" - 10 м.р., кв. 30Б, ул. "Гоце Делчев"

Район “Младост
*ПИ 6095 в УПИ V, кв.5, м."Младост-1"
*Помещение, ж.к.”Младост”, бл.26 с идентификатор 68134.4082.713.1.142
*Помещение, ж.к.”Младост”, бл.26 с идентификатор 68134.4082.713.1.143
*Помещение, ж.к.”Младост”, бл.26 с идентификатор 68134.4082.713.1.141
Магазин, ж.к."Младост -1", бл.11, вх.Г – изток

Район “Надежда”
УПИ IV, кв.49б, м."Надежда 2а и 2б"
УПИ ХI-605, кв.84а, м."Надежда 2а и 2б"
УПИ ХVІІІ, кв.88в, м."Надежда 2а и 2б"
ПИ 2118 в УПИ ХVІ, кв.73, м."Надежда"
ПИ в УПИ ХХІ и сграда, кв.2, Илиянци, бул."Рожен" №38
-ПИ, идентификатор 68134.1380.195, кв.172, м."Военна рампа - запад", ул."Ал. Михов" № 20
-ПИ, идентификатор 68134.1380.196, кв.172, м."Военна рампа - запад", ул."Ал. Михов" № 18
-ПИ, идентификатор 68134.1380.2121, кв.172, м."Военна рампа - запад", ул."Ал. Михов" № 9
-УПИ III, кв.49б, м."Надежда 2а и 2б"
-ПИ с идент. 68134.1386.391, м."Надежда 1а и 1б"(ул. "Старозагорско въстание"№ 42)
*Помещение към ТП, ж.к."Надежда 1" до бл.139

Район “Нови Искър”
ПИ с идент. 00357.5362.67/представляващо УПИ – IX, кв.268/, кв.Славовци
-ПИ с идентификатор 51250.5714.200 /представляващо УПИ – XIV, кв.41/, кв.Негован
-ПИ с идентификатор 51250.5714.201 /представляващо УПИ – XVII, кв.41/, кв.Негован
ПИ с идент. № 57011.5548.215 /представляващо УПИ – I /, кв.Подгумер
Части от УПИ I, кв. 111, м. „Селска мера“, с. Чепинци
ПИ и сграда, с.Курило
ПИ и сгради, кв.Чепинци
ПИ и млекосъбирателен пункт, с.Доброславци, ул."Габровица"
УПИ VІІІ, кв.62, ид. 00357.5348.98, гр.Нови Искър
УПИ І, кв.56, идентификатор 00357.5349.12, гр.Нови Искър
ПИ със сграда, с.Житен, ул.”Житница” № 42

Район “Панчарево”
ПИ и сгради, идентификатор 30791.6003.3376, с.Кривина

Район “Подуяне”
ПИ с идентификатор 68134.609.20, жк „Левски -Зона В“
ПИ с идентификатор 68134.609.364, жк „Левски -Зона В“
ПИ с идентификатор 68134.609.365, жк „Левски Зона В“
ПИ с идентификатор 68134.613.39, ул. „Неофит Бозвели“
ПИ с идентификатор 68134.613.44, жк „Суха река“
ПИ с идентификатор 68134.613.43, ул. „Суха река“


Район “Сердика”
ПИ с идентификатор 68134.504.10, кв. Бенковски
ПИ с идентификатор 68134.504.182, кв. Бенковски
ПИ с идентификатор 68134.503.1558, кв. Бенковски
ПИ с идентификатор 68134.512.238, ул. „Китна“
ПИ с идентификатор 68134.512.640, ул. „Китна“
ПИ с пл. № 393, кв. 164, ул. „Кирил Пърличев“ и ул. „Ком“
*Помещение, бул.”Щросмайер”, бл.203
*Помещение към ТП, ул.“Пражка пролет“, идент. 68134.512.83.3.2
Помещение, ул.”Железопътна”, зад читалището

Район “Студентски”

ПИ с идент. 68134.1604.6092, ул. ”Проф. Стоян Кирков”
ПИ с идент. 68134.1602.6038, УПИ II, кв. 43б
ПИ с идент. 68134.1602.6037, УПИ III, кв. 43б
УПИ I-1358, кв.53, м.“Студентски град“, бул.“Д-р Г.М.Димитров“
-УПИ II-1356, „за паркинг“, кв.53, м.“Студентски град“, бул.“Д-р Г.М.Димитров“
УПИ II, „за КОО“, кв.53 А, м.“Студентски град“, ул.“Иван Багрянов“
УПИ III, „за КОО“, кв.53 А, м.“Студентски град“, бул.“Д-р Г.М.Димитров“
УПИ ІІІ45, ул."Никола Габровски" №104
УПИ ІІІ44, ул."Никола Габровски" №106

Район “Триадица”

Подземен гараж, ул."Метличина поляна" до бл.114-ПИ с ид. 68134.1003.32, ж.к. "Стрелбище", ул. "Мила родина"

* обекти със заведени дела

** обекти, за които предстои сключване на договор

 

 

 

;