Начало
За нас
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти
Дейност | Резултати | Структура
Общинската приватизация в София

Приватизацията на общинска собственост  в София -  на фирми, обособени части от дружества и нежилищни имоти, се извършва от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАП), създадена през 1992 г. като специализиран орган на Столичния общински съвет (СОС) съгл. Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предпирятия. Дейността, която СОАПИ  извършва, е известна в световната практика под термина "малка приватизация". Обектите, продавани от агенцията, са привлекателни за голям брой инвеститори – представители на малкия и средния бизнес.

До момента  в СОАПИ са подписани около 2 700 договора на обща стойност 286 млн. евро. Според сега действащия Закон за приватизация и следприватизационен контрол  (приет през 2002 г.),  методите на приватизация са търгът и конкурсът. 95%  от сделките са в резултат на проведен публичен търг с явно наддаване. С общинската приватизация  в София са свързани над 100 000 души – новите собственици на приватизираните фирми и обекти  и техните семейства.

СОАПИ се утвърди като надежден и коректен партньор с трайно присъствие в оформящата се пазарна среда в страната.

.