СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 569
01 / 2016

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

03 февруари 2016 - 11.00 часа
ПИ с идн. 02659.2196.975 със сгради
РАЙОН "БАНКЯ"
гр.Банкя, кв. Вердикал, ул. "Скакач"
Площ на терена - 1 673 кв.м.
Начална цена 120 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 01.02.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

04 февруари 2016 - 11.00 часа
Магазин № 2
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
ж.к."Хаджи Димитър ", бл. 55Б, вх.А
Застроена площ - 69 кв.м.
Начална цена 50 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 02.02.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

09 февруари 2016 - 11.00 часа
ПИ с пл. N 10, кв. 124, м. "Зона Б-18"
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул."Константин Величков" N 7
Площ на терена - 254 кв.м.
Начална цена 56 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 05.02.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

16 февруари 2016 - 11.00 часа
УПИ IX-4, м. "Западно направление", кв. 181
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ул."Шар планина" No 38
Площ на терена - 353 кв.м.
Начална цена 412 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 12.02.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

17 февруари 2016 - 11.00 часа
Магазин
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ж.к."Зона Б-5", бл. 14,вх.В
Застроена площ - 28 кв.м.
Начална цена 30 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.02.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

18 февруари 2016 - 11.00 часа
Магазин(помещение)
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ж.к. "Зона Б-5", бл. 14,вх. Д
Застроена площ - 40 кв.м.
Начална цена 43 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.02.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

23 февруари 2016 - 11.00 часа
Помещение
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ж.к. "Зона Б-5", бл. 2, вх. Б, ет.1
Застроена площ - 18 кв.м.
Начална цена 26 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 19.02.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

29 февруари 2016 - 11.00 часа
Ателие за услуги (помещение)
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ж.к. "Зона Б-19", бл. 11-12,вх. Б
Застроена площ - 56 кв.м.
Начална цена 62 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.02.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

02 март 2016 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 30 (бивш ПИ с пл. N 18),кв. 227
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. "Царибродска")
Площ на терена - 339 кв.м.
Начална цена 494 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 29.02.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

08 март 2016 - 11.00 часа
ПИ с идент. 07106.1433.688 в УПИ III, кв. 12а
Район "ИСКЪР"
м."НПЗ "Искър север"- I част, бул. Искърско шосе
Площ на терена - 2 289 кв.м.
Начална цена 400 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 01.03.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

09 март 2016 - 11.00 часа
Помещение-самост. обект в сграда с ид. 68134.4082.6187.1.138
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-1", бл.1А, вх.1, eт.1
Застроена площ - 96 кв.м.
Начална цена 91 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 07.03.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

10 март 2016 - 11.00 часа
УПИ I-"за административна сграда", кв. 58,
КРАСНО СЕЛО
м. "Лагера, ул. Звездел N 1-7, ул. Брегово N 4
Площ на терена - 3 186 кв.м.
Начална цена 331 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 08.03.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

14 март 2016 - 11.00 часа
УПИ I, кв.57 - "за складова дейност"
КРАСНО СЕЛО
м."Лагера",ул. Звездел No 2-10
Площ на терена - 2 190 кв.м.
Начална цена 209 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 10.03.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

15 март 2016 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 363 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 11.03.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

16 март 2016 - 11.00 часа
УПИ VIII, кв.21(ПИ с идн. 68134.2821.2529)
РАЙОН "ВРЪБНИЦА"
м."НПЗ Орион и съседни жил.територии"-ч. север, ул.Суходол
Площ на терена - 348 кв.м.
Начална цена 50 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 14.03.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

17 март 2016 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1380.2117(в УПИ I за "чисто производство,
офиси и КОО", кв. 172)
Район "НАДЕЖДА"
ул.Александър Михов 14, м. "НПЗ-Военна рампа-запад"
Площ на терена - 305 кв.м.
Начална цена 58 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.03.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

23 март 2016 - 11.00 часа
УПИ VIII-9, кв.152
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ул."Балкан" No 1
Площ на терена - 247 кв.м.
Начална цена 290 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.03.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

24 март 2016 - 11.00 часа
Магазин 1(в Битов комбинат) с идн. 39791.6003.243.10.1
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул.Демокрация 2
Застроена площ - 42 кв.м.
Начална цена 29 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 22.03.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

28 март 2016 - 11.00 часа
Магазин 2
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул.Демокрация 2
Застроена площ - 51 кв.м.
Начална цена 33 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.03.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

29 март 2016 - 11.00 часа
Помещение (бивша фурна)
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул.Демокрация 2
Застроена площ - 167 кв.м.
Начална цена 68 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.03.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 44 80.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!