Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 582
15 / 2016

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАПИ е от 14 до 16 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

23 ноември 2016 - 11.00 часа
Поз.имот с идент.68134.1201.161(УПИ V-535, кв.49Б, м.Зона В-17)
Район ИЛИНДЕН
ул. "Зайчар"
Площ на терена - 287 кв.м.
Начална цена 79 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 21.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

24 ноември 2016 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.2821.2516, кв. 20Б
ул. 23 декември N 15
Район "ВРЪБНИЦА"
НПЗ "Орион и съседни жилищни територии"
Площ на терена - 256 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 22.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

28 ноември 2016 - 11.00 часа
Самост. обект в сграда с идент. 68134.4089.237.1.94(за магазин)
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-4", бл.472, вх.1, ет.1
Застроена площ -40 кв.м.
Начална цена 39 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 24.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

29 ноември 2016 - 11.00 часа
Поз. имот с идент. 68134.1382.2152(УПИ III - за магазин,кв.49б)
РАЙОН "НАДЕЖДА"
ж.к."Надежда 2а и 2б", ул. Траен мир"
Площ на терена - 281 кв.м.
Начална цена 154 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 25.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

29 ноември 2016 - 14.00 часа
Самостоятелен обект в сграда с идент. 68134.4083.143.18.78
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-1а", бл.510, вх.3
Застроена площ - 120 кв.м.
Начална цена 160 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 25.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

30 ноември 2016 - 11.00 часа
УПИ VI- со, кв.100, м. "Хр. Смирненски - Слатина - ул. "Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 112
Площ на терена - 761 кв.м.
Начална цена 380 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 28.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

30 ноември 2016 - 14.00 часа
УПИ VIIсо, кв.100
м. "Хр. Смирненски-Слатина-ул. Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 114
Площ на терена - 650 кв.м.
Начална цена 326 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 28.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

05 декември 2016 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 01.12.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

07 декември 2016 - 11.00 часа
Поз.имот с ид.No 68134.4358.32 (УПИ XVI-322- за КОО, кв.34a)
РАЙОН "ЛЮЛИН"
м. "ж.к. Люлин-8 м.р.", ул. "Преполац"
Площ на терена - 315 кв.м.
Начална цена 75 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 05.12.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

08 декември 2016 - 11.00 часа
Самостоятелен обект в сграда с идент. 68134.4359.210.2.67
- за търговска дейност
Район "ЛЮЛИН"
ж.к."ЛЮЛИН 10", бл.131, ет.1
Застроена площ - 230 кв.м.
Начална цена 141 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 06.12.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

08 декември 2016 - 14.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1387.2288 в УПИ I за озеленяване и спорт,
кв. 833, м. "Триъгълника"
Район НАДЕЖДА
ж.к."Надежда", ул. Бедек
Площ на терена - 6 603 кв.м.
Начална цена 510 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 06.12.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

14 декември 2016 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с ид.39791.6003.243.1.3 (помещение за склад)
РАЙОН "ПАНЧАРЕВО"
с. Кривина, ул. Демокрация No 2
Застроена площ - 84 кв.м.
Начална цена 24 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 12.12.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

14 декември 2016 - 14.00 часа
Помещение (бивша фурна)
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул.Демокрация 2
Застроена площ - 167 кв.м.
Начална цена 46 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 12.12.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

15 декември 2016 - 11.00 часа
ПИ с ид. 68134.1386.2569 (УПИ VI-2569, кв. 15)
Район "НАДЕЖДА"
ул.Недко войвода 17
Площ на терена - 307 кв.м.
Начална цена 211 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 13.12.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

15 декември 2016 - 14.00 часа
УПИ VIII, кв.21(ПИ с идн. 68134.2821.2529)
РАЙОН "ВРЪБНИЦА"
м."НПЗ Орион и съседни жил.територии"-ч. север, ул.Суходол
Площ на терена - 348 кв.м.
Начална цена 34 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 13.12.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ - № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита - не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 09.00 до 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 981 13 59;

- за общински търговски дружества:

02 986 44 80.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!