Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 579
12 / 2016

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 14 до 16 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

17 октомври 2016 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.2821.2516, кв. 20Б
ул. 23 декември N 15
Район "ВРЪБНИЦА"
НПЗ "Орион и съседни жилищни територии"
Площ на терена - 256 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 13.10.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

18 октомври 2016 - 11.00 часа
УПИ VI- со, кв.100, м. "Хр. Смирненски - Слатина - ул. "Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 112
Площ на терена - 761 кв.м.
Начална цена 420 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 14.10.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

19 октомври 2016 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.4355.1764, кв.60
РАЙОН "ЛЮЛИН"
м."бул. Сливница", ул."Обелско шосе" 3г
Площ на терена - 340 кв.м.
Начална цена 51 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 17.10.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

20 октомври 2016 - 11.00 часа
Самостоятелен обект в сграда с идент. 68134.4083.143.18.78
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-1а", бл.510, вх.3
Застроена площ - 120 кв.м.
Начална цена 160 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 18.10.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

24 октомври 2016 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 20.10.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

25 октомври 2016 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид.No 68134.4358.322 - УПИ XVI-322, кв. 34а
- за КОО
РАЙОН "ЛЮЛИН"
м. "ж.к. Люлин-8 м.р.", ул. "Преполац"
Площ на терена - 315 кв.м.
Начална цена 83 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 21.10.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

26 октомври 2016 - 11.00 часа
Самостоятелен обект в сграда с идент. 68134.4359.210.2.67
- за търговска дейност
Район "ЛЮЛИН"
ж.к."ЛЮЛИН 10", бл.131, ет.1
Застроена площ - 230 кв.м.
Начална цена 141 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 24.10.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

27 октомври 2016 - 11.00 часа
УПИ VIII, кв.21(ПИ с идн. 68134.2821.2529)
РАЙОН "ВРЪБНИЦА"
м."НПЗ Орион и съседни жил.територии"-ч. север, ул.Суходол
Площ на терена - 348 кв.м.
Начална цена 34 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 25.10.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

31 октомври 2016 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1387.2288 в УПИ I за озеленяване и спорт,
кв. 833, м. "Триъгълника"
РАЙОН НАДЕЖДА
ж.к."Надежда", ул. Бедек
Площ на терена - 6 603 кв.м.
Начална цена 535 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 27.10.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

01 ноември 2016 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.4359.286
РАЙОН "ЛЮЛИН"
ж.к. "Люлин" 8 м.р., ул. "Филиповско шосе" N 34
Площ на терена - 583 кв.м.
Начална цена 155 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 28.10.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

02 ноември 2016 - 11.00 часа
ПИ с идент. 07106.1433.688 в УПИ III, кв. 12а
Район "ИСКЪР"
м."НПЗ "Искър север"- I част, бул. Искърско шосе
Площ на терена - 2 289 кв.м.
Начална цена 330 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 31.10.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

07 ноември 2016 - 11.00 часа
УПИ I-"за административна сграда", кв. 58,
КРАЙОН КРАСНО СЕЛО
м. "Лагера, ул. Звездел N 1-7, ул. Брегово N 4
Площ на терена - 3 186 кв.м.
Начална цена 243 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 03.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

08 ноември 2016 - 11.00 часа
УПИ I, кв.57 - "за складова дейност"
РАЙОН КРАСНО СЕЛО
м."Лагера",ул. Звездел No 2-10
Площ на терена - 2 190 кв.м.
Начална цена 167 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 04.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

09 ноември 2016 - 11.00 часа
Помещение (бивша фурна)
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул.Демокрация 2
Застроена площ - 167 кв.м.
Начална цена 49 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 07.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

10 ноември 2016 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с ид.39791.6003.243.1.3 - помещение за склад
РАЙОН "ПАНЧАРЕВО"
с. Кривина, ул. Демокрация No 2
Застроена площ - 84 кв.м.
Начална цена 24 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 08.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

14 ноември 2016 - 11.00 часа
ПИ с ид. 68134.1201.571 с пл. N 571,в УПИ II, м. "В. Иванов - се
- за жс и коо
РАЙОН ИЛИНДЕН
ул.Пловдив N 23, между ул.Елена и ул. Петрич
Площ на терена - 241 кв.м.
Начална цена 78 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 10.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

15 ноември 2016 - 11.00 часа
Самост. обект в сграда с идент. 68134.4091.13.159
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-2", бл.214, вх.1, ет.1
Застроена площ - 117 кв.м.
Начална цена 129 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 11.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

16 ноември 2016 - 11.00 часа
Самост. обект в сграда с идент. 68134.4360.279.8.53
Район ЛЮЛИН
ж.к."ЛЮЛИН"-7 м.р., бл.740, вх.А, ет.13
Застроена площ - 55 кв.м.
Начална цена 45 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 14.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

17 ноември 2016 - 11.00 часа
Самост. обект в сграда с идент. 68134.4360.279.15.40
Район ЛЮЛИН
ж.к."ЛЮЛИН "- 7 м.р., бл.744, ет.11
Застроена площ - 53 кв.м.
Начална цена 47 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 15.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

21 ноември 2016 - 11.00 часа
Самостоятелен обект в сграда с ид. 68134.4359.248.3.74
ж.к."Люлин" - 10 м.р., бл. 148, ет.1
РАЙОН "ЛЮЛИН"
Застроена площ - 194 кв.м.
Начална цена 135 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 17.11.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ - № BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”, гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 981 13 59;

- за общински търговски дружества:

02 986 40 88.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!