Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 586
03 / 2017

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАПИ е от 14 до 16 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

08 март 2017 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с ид. 68134.4358.299.10.1
(помещение към трафопост)
Район ЛЮЛИН
жк ЛЮЛИН-9 м.p., до бл. 901
Застроена площ - 81 кв.м.
Начална цена 39 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 06.03.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

14 март 2017 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с ид. 68134.4356.64.6.2
(помещение към трафопост)
Район ЛЮЛИН
жк "Люлин" - 1 м.р.,между бл.014 и бл.026
Застроена площ - 82 кв.м.
Начална цена 39 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 10.03.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

15 март 2017 - 11.00 часа
ПИ с ид. 68134.1386.2569 (УПИ VI-2569, кв. 15)
Район "НАДЕЖДА"
ул.Недко войвода 17
Площ на терена - 307 кв.м.
Начална цена 190 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 13.03.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

04 април 2017 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.2821.2516, кв. 20Б
ул. 23 декември N 15
Район "ВРЪБНИЦА"
НПЗ "Орион и съседни жилищни територии"
Площ на терена - 256 кв.м.
Начална цена 19 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 31.03.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

05 април 2017 - 11.00 часа
Самостоятелен обект в сграда, ид.68134.1108.125.6.1
РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА"
жк"Красна поляна", бул. Вардар, до бл. 137а и 137б
Застроена площ - 166 кв.м.
Начална цена 90 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 03.04.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

11 април 2017 - 11.00 часа
УПИ VI- со, кв.100, м. "Хр. Смирненски - Слатина - ул. "Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 112
Площ на терена - 761 кв.м.
Начална цена 306 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 07.04.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

11 април 2017 - 14.00 часа
Самостоятелен обект в сграда с идент. 68134.4359.210.2.67
(за търговска дейност)
Район "ЛЮЛИН"
ж.к."ЛЮЛИН 10", бл.131, ет.1
Застроена площ - 230 кв.м.
Начална цена 130 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 07.04.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

12 април 2017 - 11.00 часа
УПИ VIIсо, кв.100
м. "Хр. Смирненски-Слатина-ул. Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 114
Площ на терена - 650 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 10.04.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

12 април 2017 - 14.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 10.04.2017 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

20 април 2017 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1387.2288 в УПИ I-за озеленяване и спорт,
кв. 833, м. "Триъгълника"
Район НАДЕЖДА
ж.к."Надежда", ул. Бедек
Площ на терена - 6 603 кв.м.
Начална цена 450 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 18.04.2017 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF,
гр.София, ул. Врабча 6.
Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 981 13 59;


Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!