Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 557
05 / 2015

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

26 март 2015 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1108.8 и построените в него 2 сгради
с идент. 68134.1108.8.1 и 68134.1108.8.2, кв. 14
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
ул.Сирма войвода 16
Разгъната застроена площ - 308 кв.м., Площ на терена - 525 кв.м.
Начална цена 230 000 лева (15.64% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

26 март 2015 - 14.00 часа
Пом.до трафопост - сам. обект в сграда с пл.N 458 в УПИ I,кв.46
РайонТРИАДИЦА
ж.к. "Иван Вазов" до бл.38
Застроена площ - 7 кв.м.
Начална цена 5 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 400 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

30 март 2015 - 11.00 часа
Помещение - сам. обект в сграда с пл. N 760, в УПИ I, кв.8
Район ИЛИНДЕН
ж.к."СВЕТА ТРОИЦА", до бл. 145В
Застроена площ - 18 кв.м.
Начална цена 10 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

30 март 2015 - 14.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 521 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

31 март 2015 - 14.00 часа
Помещение - сам. обект в сграда с идент. 68134.4091.0.5.61
Район Младост
ж.к."Младост-2", бл. 210, вх. 2(Б)
Застроена площ - 82 кв.м.
Начална цена 45 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

 

01 април 2015 - 14.00 часа
УПИ I-"за административна сграда", кв. 58,
Район КРАСНО СЕЛО
м. "Лагера, ул. Звездел N 1-7, ул. Брегово N 4
Площ на терена - 3 186 кв.м.
Начална цена 490 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 30.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

02 април 2015 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.4400.2888, заедно с построените в него сгради,
м. "Територии, прилежащи на околовръстен път и бул. "Сливница"
Район "ЛЮЛИН"
ул.Околовръстен път N 788
Площ на терена - 24 204 кв.м.
Начална цена 2 150 000 лева (50.06% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 200 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 31.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

06 април 2015 - 11.00 часа
УПИ I-291, общ., кв.23, м. "Левски- зона В"
Район "ПОДУЯНЕ"
ул.Станислав Доспевски (бивша)
Площ на терена - 1 560 кв.м.
Начална цена 155 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 02.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

07 април 2015 - 11.00 часа
Поз.имот с пл.N 17(образуван от части на бивши ПИ с пл.NN 14,15)
в УПИ за ожс и коо, кв. 199
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Тодор Александров 22-30
Площ на терена - 140 кв.м.
Начална цена 158 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 03.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

07 април 2015 - 14.00 часа
УПИ I, кв.57
Район КРАСНО СЕЛО
м."Лагера",ул. Звездел No 2-10
Площ на терена - 2 190 кв.м.
Начална цена 310 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 03.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

08 април 2015 - 11.00 часа
Магазинно помещение
Район "ПОДУЯНЕ"
ж.к."Х.ДИМИТЪР", бл.180, м/у вх.А и вх.Б
Застроена площ - 202 кв.м.
Начална цена 110 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 06.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

09 април 2015 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1385.2229, в УПИ III за ожс, кв.57
Район "НАДЕЖДА"
м."бул.Ломско шосе"
Площ на терена - 400 кв.м.
Начална цена 69 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 07.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

15 април 2015 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.4090.498, в УПИ XXII и УПИ XVIII
Район "МЛАДОСТ"
кв. 2, м."в.з. Американски колеж - 1 ч. ", ул. 182
Площ на терена - 324 кв.м.
Начална цена 73 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 09.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

16 април 2015 - 11.00 часа
УПИ V-1029 (за трафопост и обществено обслужване), кв.22
Район "ПОДУЯНЕ"
м. "жк Левски - зона В"
Площ на терена - 854 кв.м.
Начална цена 81 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 14.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

21 април 2015 - 11.00 часа
Поз.имот с идент.39791.6013.419 с произв.сгради(извън регулация)
- бивша ТПК "Щастие"
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина
Площ на терена - 6 084 кв.м.
Начална цена 260 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

22 април 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 99 (обект "Двата шопа")
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Долни Пасарел, срещу яз."Пасарел", ул."Самоковско шосе"
Площ на терена - 3 781 кв.м.
Начална цена 99 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

23 април 2015 - 11.00 часа
УПИ I, кв.23, м. "Хиподрума" за подз. гараж, магазин, ТП и озеленяване
Район КРАСНО СЕЛО
ул.Сотир Андонов и ул.Феликс Каниц
Площ на терена - 875 кв.м.
Начална цена 510 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

28 април 2015 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1380.2117(в УПИ I за "чисто производство,
офиси и КОО", кв. 172)
Район "НАДЕЖДА"
ул.Александър Михов 14, м. "НПЗ-Военна рампа-запад"
Площ на терена - 305 кв.м.
Начална цена 85 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

29 април 2015 - 11.00 часа
ПИ с пл. N 571,в УПИ II, м. "В. Иванов - север", кв. 842
- за жс и коо
Район ИЛИНДЕН
ул.Пловдив, между ул.Елена и ул. Петрич
Площ на терена - 244 кв.м.
Начална цена 90 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

11 май 2015 - 11.00 часа
УПИ V-535, кв.49Б, м. "Зона В-17"
Район ИЛИНДЕН
ул. "Зайчар"
Площ на терена - 292 кв.м.
Начална цена 95 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 07.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 44 80.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!

Съобщение:

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

На основание чл. 8 от Правилника за дейността на СОАП  и Решение № 1643 от 27.02.2015 г. на Надзорния съвет на агенцията, уведомява своите клиенти

че отпадат разпоредбите относно забраната за отчуждаване на недвижимия имот – незастроен ПИ и УПИ -  изцяло или отчасти за срок от 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба. Отпадането на забраната включва всички насрочени тръжни процедури за незастроени поземлени и урегулирани поземлени имоти, за които към 27.02.2015 г. все още не е  закупена тръжна документация и такива с предстоящо насрочване.

Решението влиза в сила от деня на приемането му.