Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 588
05 / 2017

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАПИ е от 14 до 16 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

20 април 2017 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1387.2288 в УПИ I-за озеленяване и спорт,
кв. 833, м. "Триъгълника"
Район НАДЕЖДА
ж.к."Надежда", ул. Бедек
Площ на терена - 6 603 кв.м.
Начална цена 450 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 18.04.2017 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

04 май 2017 - 11.00 часа
Помещение (бивша фурна)
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул.Демокрация 2
Застроена площ - 167 кв.м.
Начална цена 42 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 02.05.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

04 май 2017 - 14.00 часа
Сам. обект в сграда с ид.39791.6003.243.1.3 (помещение за склад)
РАЙОН "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул. Демокрация No 2
Застроена площ - 84 кв.м.
Начална цена 24 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 02.05.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

11 май 2017 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с ид. 68134.4358.299.10.1
(помещение към трафопост)
Район ЛЮЛИН
жк ЛЮЛИН-9 м.p., до бл. 901
Застроена площ - 81 кв.м.
Начална цена 39 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 09.05.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

16 май 2017 - 11.00 часа
Самост. обект в сграда с ид.02659.2195.742.1.1(помещение)
РАЙОН "БАНКЯ"
ул."Александър Стамболийски" N 1, ет.1
Застроена площ - 122 кв.м.
Начална цена 93 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 12.05.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

17 май 2017 - 11.00 часа
Самост. обект в сграда с идент. 68134.8360.1982.11.1
Район "КРЕМИКОВЦИ"
кв."БОТУНЕЦ", ул."Васил Левски"N 2,ет.1
Застроена площ - 55 кв.м.
Начална цена 8 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 500 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 15.05.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

18 май 2017 - 11.00 часа
Самост. обект в сграда с ид.68134.4361.168.18.2
(помещение към трафопост)
РАЙОН "ЛЮЛИН"
ж.к. "Люлин", срещу бл.521
Застроена площ - 85 кв.м.
Начална цена 54 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 16.05.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

В обекта са извършени трайни подобрения от наемателя "РИВА 6" ЕООД на стойност 19 690 лева, които не са включени в обявената начална цена и се дължат на наемателя от спечелилия търга участник.

30 май 2017 - 11.00 часа
УПИ VI- со, кв.100, м. "Хр. Смирненски - Слатина - ул. "Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 112
Площ на терена - 761 кв.м.
Начална цена 275 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 26.05.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

31 май 2017 - 11.00 часа
УПИ VIIсо, кв.100
м. "Хр. Смирненски-Слатина-ул. Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 114
Площ на терена - 650 кв.м.
Начална цена 235 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 29.05.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

01 юни 2017 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 30.05.2017 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 981 13 59;

 

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!