Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 589
06 / 2017

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАПИ еот 14 до 16 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

30 май 2017 - 11.00 часа
УПИ VI- со, кв.100, м. "Хр. Смирненски - Слатина - ул. "Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 112
Площ на терена - 761 кв.м.
Начална цена 275 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 26.05.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

31 май 2017 - 11.00 часа
УПИ VIIсо, кв.100
м. "Хр. Смирненски-Слатина-ул. Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 114
Площ на терена - 650 кв.м.
Начална цена 235 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 29.05.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

01 юни 2017 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 30.05.2017 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

20 юни 2017 - 11.00 часа
Помещение (бивша фурна)
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул.Демокрация 2
Застроена площ - 168 кв.м.
Начална цена 38 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 16.06.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

20 юни 2017 - 14.00 часа
Сам. обект в сграда с ид.68134.1106.320.1.109
(магазин N 3 по ценообразуване)
РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА"
ж.к. "Илинден", бл. 114, вх. А, ет.1
Застроена площ - 56 кв.м.
Начална цена 44 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 16.06.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

21 юни 2017 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с ид.39791.6003.243.1.3 (помещение за склад)
РАЙОН "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул. Демокрация No 2
Застроена площ - 84 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 19.06.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

21 юни 2017 - 14.00 часа
Поземлен имот с ид.68134.406.68/в УПИ VI-487, кв. 740/
РАЙОН "ОБОРИЩЕ"
ул. "Силистра" No 3
Площ на терена - 190 кв.м.
Начална цена 285 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 19.06.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

22 юни 2017 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с ид. 68134.4358.299.10.1
(помещение към трафопост)
РАЙОН "ЛЮЛИН"
жк ЛЮЛИН-9 м.p., до бл. 901
Застроена площ - 81 кв.м.
Начална цена 35 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 20.06.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

22 юни 2017 - 14.00 часа
Поз. имот с ид.68134.4358.452/УПИ VI-328 за коо, кв. 34/
РАЙОН "ЛЮЛИН"
м."Люлин"-8 м.р.
Площ на терена - 895 кв.м.
Начална цена 380 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 20.06.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

27 юни 2017 - 11.00 часа
ПИ с ид.68134.201.141, представл.УПИ I-"за адм. сграда", кв.58
РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"
м. "Лагера, ул. Звездел N 1-7, ул. Брегово N 4
Площ на терена - 3 246 кв.м.
Начална цена 267 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 23.06.2017 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

28 юни 2017 - 11.00 часа
ПИ с ид. 68134.201.139, предст.УПИ I, кв.57 - "за складова
дейност"
РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"
м."Лагера",ул. Звездел No 2-10
Площ на терена - 2 236 кв.м.
Начална цена 172 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 26.06.2017 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация иинвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 981 13 59;

- за общински търговски дружества:

02 986 40 88.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!