Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 584
01 / 2017

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАПИ е от 14 до 16 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

17 януари 2017 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид. 68134.803.1228(представляващ УПИ IV-1228,
кв.1, м. "Дианабад-запад"),ул. "Трепетлика"
РАЙОН "ИЗГРЕВ"
кв.1,м."Дианабад-запад", ул."Трепетлика"
Площ на терена - 248 кв.м.
Начална цена 234 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 13.01.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

24 януари 2017 - 11.00 часа
Самост. обект в сграда с ид.68134.4360.279.15.40(ателие N3)
Район ЛЮЛИН
ж.к."ЛЮЛИН "- 7 м.р., бл.744, ет.11
Застроена площ - 53 кв.м.
Начална цена 47 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 20.01.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

25 януари 2017 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с ид.6813.4089.237.1.94(за магазин)
РАЙОН "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ"-4, бл.472, вх.1, ет.1
Застроена площ - 40 кв.м.
Начална цена 39 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 23.01.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

31 януари 2017 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.2821.2516, кв. 20Б
ул. 23 декември N 15
Район "ВРЪБНИЦА"
м. "НПЗ "Орион и съседни жилищни територии"
Площ на терена - 256 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 27.01.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

01 февруари 2017 - 11.00 часа
Самостоятелен обект в сграда с идент. 68134.4083.143.18.78
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-1а", бл.510, вх.3
Застроена площ - 120 кв.м.
Начална цена 144 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 30.01.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

08 февруари 2017 - 11.00 часа
УПИ VI- со, кв.100, м. "Хр. Смирненски - Слатина - ул. "Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 112
Площ на терена - 761 кв.м.
Начална цена 340 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 06.02.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

09 февруари 2017 - 11.00 часа
УПИ VIIсо, кв.100
м. "Хр. Смирненски-Слатина-ул. Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 114
Площ на терена - 650 кв.м.
Начална цена 290 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 07.02.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

15 февруари 2017 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 13.02.2017 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

16 февруари 2017 - 11.00 часа
Самостоятелен обект в сграда с идент. 68134.4359.210.2.67
(за търговска дейност)
Район "ЛЮЛИН"
ж.к."ЛЮЛИН 10", бл.131, ет.1
Застроена площ - 230 кв.м.
Начална цена 130 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 14.02.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

22 февруари 2017 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1387.2288 в УПИ I- за озеленяване и спорт,
кв. 833, м. "Триъгълника"
НАДЕЖДА
ж.к."Надежда", ул. Бедек
Площ на терена - 6 603 кв.м.
Начална цена 450 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 20.02.2017 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

01 март 2017 - 11.00 часа
Помещение (бивша фурна)
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул.Демокрация 2
Застроена площ - 167 кв.м.
Начална цена 46 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 27.02.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

02 март 2017 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с ид.39791.6003.243.1.3 (помещение за склад)
РАЙОН "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул. Демокрация No 2
Застроена площ - 84 кв.м.
Начална цена 24 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 28.02.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

07 март 2017 - 11.00 часа
Самостоятелен обект в сграда с ид. 68134.4359.248.3.74
ж.к."Люлин" - 10 м.р., бл. 148, ет.1
РАЙОН "ЛЮЛИН"
Застроена площ - 194 кв.м.
Начална цена 135 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 01.03.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

08 март 2017 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с ид. 68134.4358.299.10.1
(помещение към трафопост)
Район ЛЮЛИН
жк ЛЮЛИН-9 м.p., до бл. 901
Застроена площ - 81 кв.м.
Начална цена 39 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 06.03.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

14 март 2017 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с ид. 68134.4356.64.6.2
(помещение към трафопост)
Район ЛЮЛИН
жк "Люлин" - 1 м.р., ул. "Цвети Иванов" , между бл.014 и бл.026
Застроена площ - 82 кв.м.
Начална цена 39 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 10.03.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

15 март 2017 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1386.2569( УПИ VI- 2569, кв.15),
ул. "Недко войвода" № 17
Район НАДЕЖДА
ж.к."Надежда"
Площ на терена -307 кв.м.
Начална цена 190 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 13.03.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 44 80.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!