Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 609
09 / 2018

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАПИ е от 14 до 16 ч.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ СЕ ЗАКУПУМА САМО МЕЖДА 14 И 16 ЧАСА!

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

30 август 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот идент. 68134.1944.2910
(УПИ XI 2910 "за коо")
РАЙОН "ВИТОША"
кв.8,м."в.з."Киноцентъра - III част"
Площ на терена - 785 кв.м.
Начална цена 384 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 28.08.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

30 август 2018 - 14.00 часа
Поземлен имот с ид. 68134.1383.2241(УПИ VIII-612)
кв. 84,м. "ж.к. Надежда 2а и 2б"
РАЙОН "НАДЕЖДА"
ул."Кирил Дрангов" No 85
Площ на терена - 314 кв.м.
Начална цена 154 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 28.08.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

31 август 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид.68134.1504.2606(в УПИ I-за общ.обслужване")
кв.30А, м."ж.к. "Дружба II част"
РАЙОН "ИСКЪР"
ж.к."Дружба 2 част"
Площ на терена - 119 кв.м.
Начална цена 58 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 29.08.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

03 септември 2018 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда(гараж N 32) с идент. 68134.1941.604.1.17
кв.Бояна
РАЙОН "ВИТОША"
ул."Севастократор Калоян" N 63, бл. 22
Застроена площ - 18 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 30.08.2018 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

03 септември 2018 - 14.00 часа
Поземлен имот с идeнт.68134.1114.1351,
представляващ ПИ с N 1322, кв.131,м."Факултета"
РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА"
кв."Факултета"
Площ на терена - 6 448 кв.м.
Начална цена 1 900 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 30.08.2018 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

04 септември 2018 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда (гараж No 33) с идент.68134.1941.604.1.16
кв.Бояна
РАЙОН "ВИТОША"
ул."Севастократор Калоян" N 63, бл. 22
Застроена площ - 18 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 31.08.2018 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

12 септември 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот идент.07140.8092.1660
(в УПИ I "за коо и тп"), кв. 47а, м. "Бухово", гр. Бухово
РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
между бул. "Н. Бонев", ул. "Янтра" и ул. "Чемшир"
Площ на терена - 2 827 кв.м.
Начална цена 88 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 10.09.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

13 септември 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот с идент. 22304.7979.532
- извън регулация
РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
м. Герена, с.Долни Богров
Площ на терена - 4 402 кв.м.
Начална цена 130 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 11.09.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

18 септември 2018 - 11.00 часа
Поз. имот с идент. 21662.4819.1020
и сграда с ид.21662.4819.1020.1 в УПИ I "за магазин и ТП", кв. 8
Район "НОВИ ИСКЪР"
с.Доброславци, ул.Габровница
Застроена площ - 29 кв.м., Площ на терена - 414 кв.м.
Начална цена 24 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 14.09.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

19 септември 2018 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 17.09.2018 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

19 септември 2018 - 14.00 часа
Сам. обект в сграда с идент. 68134.202.1.1.8
РАЙОН "КРАСНО СЕЛО"
ул."Дамян Груев" No 8A
Застроена площ - 44 кв.м.
Начална цена 87 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 17.09.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

02 981 90 14;
02 988 46 38

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!