Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 561
10 / 2015

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

19 май 2015 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1387.2288 в УПИ I за озеленяване и спорт,
кв. 833, м. "Триъгълника"
Район НАДЕЖДА
ж.к."Надежда", ул Бедек
Площ на терена - 6 603 кв.м.
Начална цена 791 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

20 май 2015 - 11.00 часа
ПИ със сгради - Ученическа почивна база (УПБ) "Средни гьол"
гр.Панагюрище, м."Айкьов шумак", общ. Панагюрище
Разгъната застроена площ - 2 827 кв.м., Площ на терена - 22 000 кв.м.
Начална цена 405 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 18.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

21 май 2015 - 11.00 часа
Сам.обект с ид.51250.5715.54.1.1 в сграда с ид.51250.5715.54.1
(помещение до трафопост), с. Негован, в ПИ с ид. 51250.5715.54
Район "НОВИ ИСКЪР"
кв. 11, м."с. Негован"
Застроена площ - 95 кв.м.
Начална цена 23 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 19.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

25 май 2015 - 11.00 часа
УПИ I-"за административна сграда", кв. 58,
Район КРАСНО СЕЛО
м. "Лагера, ул. Звездел N 1-7, ул. Брегово N 4
Площ на терена - 3 186 кв.м.
Начална цена 450 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

26 май 2015 - 11.00 часа
Магазин N 3
Район ПОДУЯНЕ
ж.к."ЛЕВСКИ-ЗОНА В",бл.6, вх.Г
Застроена площ - 127 кв.м.
Начална цена 103 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 22.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

27 май 2015 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 470 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

28 май 2015 - 11.00 часа
Сграда с идент. 65601.5479.686.4
Район НОВИ ИСКЪР
с.Световрачане, ул.Здравец N 2
Застроена площ - 81 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

01 юни 2015 - 11.00 часа
УПИ I, кв.57
Район КРАСНО СЕЛО
м."Лагера",ул. Звездел No 2-10
Площ на терена - 2 190 кв.м.
Начална цена 285 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

02 юни 2015 - 11.00 часа
ПИ ид.68134.4090.498 в УПИ XXII и УПИ XVIII, кв.2,
м. "в.з.Американски колеж - I ч."
Район "МЛАДОСТ"
ул."182"
Площ на терена - 324 кв.м.
Начална цена 62 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 29.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

03 юни 2015 - 11.00 часа
Магазин 2
Район "СЛАТИНА"
ж.к."Христо Смирненски", бл.32А, ет.1
Застроена площ - 74 кв.м.
Начална цена 49 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 01.06.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

04 юни 2015 - 11.00 часа
Магазин 2
Район "СЛАТИНА"
ж.к."Христо Смирненски", бл.33, ет.1
Застроена площ - 73 кв.м.
Начална цена 47 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 02.06.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

08 юни 2015 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с идент. 68134.4082.6281.1.1
- помещение към трафопост
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-1", до бл.61
Застроена площ - 82 кв.м.
Начална цена 33 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 04.06.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

09 юни 2015 - 11.00 часа
Сграда с идент. 68134.4083.127.5
Район МЛАДОСТ
ж.к."МЛАДОСТ-1А", до бл.523
Застроена площ - 123 кв.м.
Начална цена 45 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 05.06.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

10 юни 2015 - 11.00 часа
УПИ V-1029 (за трафопост и обществено обслужване), кв.22
Район "ПОДУЯНЕ"
м. "жк Левски - зона В"
Площ на терена - 854 кв.м.
Начална цена 75 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 08.06.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

11 юни 2015 - 11.00 часа
Поз.имот с идент.39791.6013.419 с произв.сгради(извън регулация)
- бивша ТПК "Щастие"
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина
Площ на терена - 6 084 кв.м.
Начална цена 230 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 09.06.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

15 юни 2015 - 11.00 часа
УПИ I, кв.23, м. "Хиподрума", за подз. гараж,магазин, ТП
и озеленяване
Район КРАСНО СЕЛО
ул.Сотир Андонов и ул.Феликс Каниц
Площ на терена - 875 кв.м.
Начална цена 510 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 11.06.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

16 юни 2015 - 11.00 часа
Помещение към трафопост
ПОДУЯНЕ
м."ХАДЖИ ДИМИТЪР", до бл.140
Застроена площ - 36 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 12.06.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

17 юни 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 99 (обект "Двата шопа")
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Долни Пасарел, срещу яз."Пасарел", ул."Самоковско шосе"
Площ на терена - 3 781 кв.м.
Начална цена 93 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.06.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

18 юни 2015 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1380.2117(в УПИ I за "чисто производство,
офиси и КОО", кв. 172)
Район "НАДЕЖДА"
ул.Александър Михов 14, м. "НПЗ-Военна рампа-запад"
Площ на терена - 305 кв.м.
Начална цена 76 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.06.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

22 юни 2015 - 11.00 часа
ПИ с пл. N 571,в УПИ II, м. "В. Иванов - север", кв. 842
- за жс и коо
Район ИЛИНДЕН
ул.Пловдив, между ул.Елена и ул. Петрич
Площ на терена - 244 кв.м.
Начална цена 82 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 18.06.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 44 80.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!

Съобщение:

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

На основание чл. 8 от Правилника за дейността на СОАП  и Решение № 1643 от 27.02.2015 г. на Надзорния съвет на агенцията, уведомява своите клиенти

че отпадат разпоредбите относно забраната за отчуждаване на недвижимия имот – незастроен ПИ и УПИ -  изцяло или отчасти за срок от 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба. Отпадането на забраната включва всички насрочени тръжни процедури за незастроени поземлени и урегулирани поземлени имоти, за които към 27.02.2015 г. все още не е  закупена тръжна документация и такива с предстоящо насрочване.

Решението влиза в сила от деня на приемането му.