Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 566
15 / 2015

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

06 юли 2015 - 11.00 часа
Помещение- самост. обект в сграда с ид. 68134.4082.6191.3.163
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-1", бл.1В, ет. 1
Застроена площ - 66 кв.м.
Начална цена 81 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 02.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

07 юли 2015 - 11.00 часа
Сам.обект с ид.51250.5715.54.1.1 в сграда с ид.51250.5715.54.1
(помещение до трафопост), с. Негован, в ПИ с ид. 51250.5715.54
Район "НОВИ ИСКЪР"
кв. 11, м."с. Негован"
Застроена площ - 95 кв.м.
Начална цена 21 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 03.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

08 юли 2015 - 11.00 часа
УПИ I-"за административна сграда", кв. 58,
Район КРАСНО СЕЛО
м. "Лагера, ул. Звездел N 1-7, ул. Брегово N 4
Площ на терена - 3 186 кв.м.
Начална цена 414 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 06.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

09 юли 2015 - 11.00 часа
УПИ I, кв.57
Район КРАСНО СЕЛО
м."Лагера",ул. Звездел No 2-10
Площ на терена - 2 190 кв.м.
Начална цена 262 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 07.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

13 юли 2015 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 430 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 09.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

14 юли 2015 - 11.00 часа
ПИ ид.68134.4090.498 в УПИ XXII и УПИ XVIII, кв.2,
м. "в.з.Американски колеж - I ч."
РАЙОН "МЛАДОСТ"
ул."182"
Площ на терена - 324 кв.м.
Начална цена 55 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 10.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

15 юли 2015 - 11.00 часа
Магазин 2
Район "СЛАТИНА"
ж.к."Христо Смирненски", бл.32А, ет.1
Застроена площ - 74 кв.м.
Начална цена 44 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 13.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

16 юли 2015 - 11.00 часа
Магазин 2
Район "СЛАТИНА"
ж.к."Христо Смирненски", бл.33, ет.1
Застроена площ - 73 кв.м.
Начална цена 42 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 14.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

20 юли 2015 - 11.00 часа
Магазинно помещение
Район "ПОДУЯНЕ"
ж.к."Х.ДИМИТЪР", бл.180, м/у вх.А и вх.Б
Застроена площ - 202 кв.м.
Начална цена 186 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

21 юли 2015 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.4082.6113
ул."Димитър Моллов" и локално платно на бул. "Цариградско шосе"
Район МЛАДОСТ
ж.к."МЛАДОСТ-1", кв.1
Площ на терена - 1 151 кв.м.
Начална цена 452 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

22 юли 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 99 (обект "Двата шопа")
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Долни Пасарел, срещу яз."Пасарел", ул."Самоковско шосе"
Площ на терена - 3 781 кв.м.
Начална цена 85 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

23 юли 2015 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1380.2117(в УПИ I за "чисто производство,
офиси и КОО", кв. 172)
Район "НАДЕЖДА"
ул.Александър Михов 14, м. "НПЗ-Военна рампа-запад"
Площ на терена - 305 кв.м.
Начална цена 70 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

27 юли 2015 - 11.00 часа
УПИ I, кв.23, м. "Хиподрума", за подз. гараж,магазин, ТП
и озеленяване
Район КРАСНО СЕЛО
ул.Сотир Андонов и ул.Феликс Каниц
Площ на терена - 875 кв.м.
Начална цена 460 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

28 юли 2015 - 11.00 часа
ПИ с пл. N 571,в УПИ II, м. "В. Иванов - север", кв. 842
- за жс и коо
ИЛИНДЕН
ул.Пловдив, между ул.Елена и ул. Петрич
Площ на терена - 244 кв.м.
Начална цена 76 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

29 юли 2015 - 11.00 часа
Помещение до трафопост - сам. обект в сграда с пл. N 863
в УПИ XV, кв. 151
Район ТРИАДИЦА
ул."Славовица, до XXIX ДКЦ
Застроена площ - 80 кв.м.
Начална цена 62 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

30 юли 2015 - 11.00 часа
Сграда с пл.No 22 /бивш пл. N 25/, в УПИ I, кв. 2
РАЙОН "ИЛИНДЕН"
м."Западен парк", бул."Сливница" No 2
Застроена площ - 320 кв.м.
Начална цена 85 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 44 80.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!

Съобщение:

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

На основание чл. 8 от Правилника за дейността на СОАП  и Решение № 1643 от 27.02.2015 г. на Надзорния съвет на агенцията, уведомява своите клиенти

че отпадат разпоредбите относно забраната за отчуждаване на недвижимия имот – незастроен ПИ и УПИ -  изцяло или отчасти за срок от 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба. Отпадането на забраната включва всички насрочени тръжни процедури за незастроени поземлени и урегулирани поземлени имоти, за които към 27.02.2015 г. все още не е  закупена тръжна документация и такива с предстоящо насрочване.

Решението влиза в сила от деня на приемането му.