Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 544
16 / 2014

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

18 септември 2014 - 11.00 часа
УПИ I за ожс, магазини и тп, кв.19, м. "Красно село-Стрелбище"
Район "КРАСНО СЕЛО"
ул.Кюстендил No 25-29
Площ на терена - 1 089 кв.м.
Начална цена 1 500 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

18 септември 2014 - 14.00 часа
УПИ IX-1, кв.48А, м. "Зона В-17"
ИЛИНДЕН
ул. "Враня"
Площ на терена - 296 кв.м.
Начална цена 89 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

24 септември 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с идентиф. 68134.4092.613/УПИ VIII -613, кв.2/
Район "МЛАДОСТ"
м. НПЗ "Изток, п.з."Горубляне"
Площ на терена - 405 кв.м.
Начална цена 54 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 19.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

24 септември 2014 - 14.00 часа
Поз. имот с пл. N 4073/ПИ с идентификатор 68134.4092.4073/
Район "МЛАДОСТ"
м."НПЗ Горубляне - м.Вървище"
Площ на терена - 2 366 кв.м.
Начална цена 314 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 19.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

25 септември 2014 - 11.00 часа
Магазинно помещение
Район "ПОДУЯНЕ"
ж.к."Х.ДИМИТЪР", бл.180, м/у вх.А и вх.Б
Застроена площ - 202 кв.м.
Начална цена 142 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

29 септември 2014 - 11.00 часа
УПИ VI-16,17, кв. 233, м."Пробив бул. П.Славейков"
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ул. Алдомировска No 138-140
Площ на терена - 544 кв.м.
Начална цена 255 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

30 септември 2014 - 11.00 часа
УПИ I-291, общ., кв.23, м. "Левски- зона В"
Район "ПОДУЯНЕ"
ул.Станислав Доспевски (бивша)
Площ на терена - 1 560 кв.м.
Начална цена 183 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

30 септември 2014 - 14.00 часа
ПИ с идент. 68134.1385.2229, в УПИ III за ожс, кв.57
Район "НАДЕЖДА"
м."бул.Ломско шосе"
Площ на терена - 400 кв.м.
Начална цена 89 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

30 септември 2014 - 15.00 часа
ПИ с идент. 68134.1385.2231, в УПИ III, кв.57
Район "НАДЕЖДА"
жк "НАдежда - 3ч.", м."бул.Ломско шосе"
Площ на терена - 415 кв.м.
Начална цена 91 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

01 октомври 2014 - 11.00 часа
УПИ I-"за административна сграда", кв. 58,
район "КРАСНО СЕЛО"
м. "Лагера, ул. Звездел N 1-7, ул. Брегово N 4
Площ на терена - 3 186 кв.м.
Начална цена 662 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 29.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

01 октомври 2014 - 14.00 часа
УПИ I, кв.57
Район "КРАСНО СЕЛО"
м."Лагера",ул. Звездел No 2-10
Площ на терена - 2 190 кв.м.
Начална цена 418 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 29.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

02 октомври 2014 - 11.00 часа
Поз.имот с идент.39791.6013.419 с произв.сгради(извън регулация)
- бивша ТПК "Щастие"
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина
Площ на терена - 6 084 кв.м.
Начална цена 323 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 30.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

07 октомври 2014 - 11.00 часа
Ателие N 10
Район "ОБОРИЩЕ"
бул. Ал.Дондуков-Корсаков N 66, вх.А
Разгъната застроена площ - 43 кв.м.
Начална цена 71 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 03.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

07 октомври 2014 - 14.00 часа
Помещение към трафопост
Район "БАНКЯ"
гр.БАНКЯ, кв.Вердикал, ул.Плиска (между ул. Варна и ул. Ручей)
Застроена площ - 74 кв.м.
Начална цена 13 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 03.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

08 октомври 2014 - 11.00 часа
Помещение към трафопост
жк "Красна поляна", ул. "Ат. Кирчев" N 40
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
м."НПЗ СРЕДЕЦ"
Застроена площ - 71 кв.м.
Начална цена 50 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 06.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

08 октомври 2014 - 14.00 часа
УПИ XXVIII-525, 528, кв.11а
Район "СТУДЕНТСКИ"
м."Витоша - ВЕЦ "Симеоново"
Площ на терена - 1 871 кв.м.
Начална цена 303 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 06.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

09 октомври 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот N 111010(бивша почивна база)
с.Бързия, м."Пръшковица", общ. Берковица
Площ на терена - 20 000 кв.м.
Начална цена 132 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 07.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

09 октомври 2014 - 14.00 часа
УПИ V-1029 (за трафопост и обществено обслужване), кв.22
Район "ПОДУЯНЕ"
жк "Левски - зона В"
Площ на терена - 854 кв.м.
Начална цена 116 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 07.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

13 октомври 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид. 00357.5349.12 (в УПИ I за ожс, кв. 56),
кв. Курило, ул. "Чавдар войвода"
Район "НОВИ ИСКЪР"
гр.Нови Искър
Площ на терена - 1 273 кв.м.
Начална цена 64 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 09.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

14 октомври 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 99 (обект "Двата шопа")
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Долни Пасарел, срещу яз."Пасарел", ул."Самоковско шосе"
Площ на терена - 3 781 кв.м.
Начална цена 117 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 10.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

15 октомври 2014 - 11.00 часа
ПИ с ид. 68134.511.59
район "СЕРДИКА"
ул.История "Славянобъргарска" (стара 202), до кръстовището с ул. "ЗАводска" Площ на терена - 828 кв.м.
Начална цена 72 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 13.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 420 лева с включено ДДС.

16 октомври 2014 - 11.00 часа
УПИ I, кв.23, м. "Хиподрума"
Район "КРАСНО СЕЛО"
ул.Сотир Андонов и ул.Феликс Каниц
Площ на терена - 875 кв.м.
Начална цена 632 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 14.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

20 октомври 2014 - 11.00 часа
УПИ I, кв.18, м."Обеля" и Сграда-Битов комбинат
Район "ВРЪБНИЦА"
кв.ОБЕЛЯ, ул.3-та
Застроена площ - 314 кв.м., Площ на терена - 1 383 кв.м.
Начална цена 147 000 лева (46.90% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

21 октомври 2014 - 11.00 часа
УПИ VI, кв. 116-б /ПИ с идент. 68134.409.2/
Район"ОБОРИЩЕ"
ул. Богдан, м."Подуяне-Центъра"
Площ на терена - 294 кв.м.
Начална цена 84 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

22 октомври 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот N 586, кв.72, м. "Ломско шосе"
Район "НАДЕЖДА"
жк "Надежда",ул. Свети Климент 43
Площ на терена - 140 кв.м.
Начална цена 31 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

27 октомври 2014 - 11.00 часа
Поз.имот с пл. N 571 в УПИ II, м."В. Иванов-север", кв. 842
район "ИЛИНДЕН"
ул. "Пловдив", между ул."Елена" и ул. "Петрич"
Площ на терена - 244 кв.м.
Начална цена 113 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

28 октомври 2014 - 11.00 часа
Поз.имот с пл. N 570 в УПИ II, м."В. Иванов-север", кв. 842
район "ИЛИНДЕН"
ул. "Пловдив", на ъгъла с ул."Елена"
Площ на терена - 278 кв.м.
Начална цена 129 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

28 октомври 2014 - 14.00 часа
Помещение
/сам.обект в сграда с идент.68134.4082.405.16.32/
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-1", бл.1Ж
Застроена площ - 105 кв.м.
Начална цена 89 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

28 октомври 2014 - 14.00 часа
Помещение към трафопост
/сам.обект в сграда с идент.68134.4358.228.12.1/
Район "ЛЮЛИН"
ж.к."ЛЮЛИН-9" до бл.907
Застроена площ - 85 кв.м.
Начална цена 50 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

29 октомври 2014 - 11.00 часа
УПИ V-535, кв.49Б, м. "Зона В-17"
ИЛИНДЕН
ул. "Зайчар"
Площ на терена - 292 кв.м.
Начална цена 123 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

30 октомври 2014 - 11.00 часа
УПИ V - 543, кв. 49В, м. "Зона В-17"
Район "ИЛИНДЕН"
ул."Ген. Н. Столетов"
Площ на терена - 331 кв.м.
Начална цена 139 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

30 октомври 2014 - 14.00 часа
Пом.в трафопост(сам.обект в сграда с ид.68134.1505.2479.1.2)
Район "ИСКЪР"
ж.к."ДРУЖБА-2", до бл.518
Застроена площ - 6 кв.м.
Начална цена 3 800 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 300 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

03 ноември 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 30 (бивш ПИ с пл. N 18) кв. 227
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. "Царибродска")
Площ на терена - 339 кв.м.
Начална цена 720 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 30.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 40 88.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!