Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 594
11 a/ 2017

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАПИ е от 14 до 16 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

 

27 юли 2017 - 14.00 часа
Сам. обект в сграда с идент. 68134.1505.2319.1.1
(помещение към трафопост)
РАЙОН "ИСКЪР"
ж.к."Дружба - 2ч." между бл.412 и бл.417
Площ на терена - 6 кв.м.
Начална цена 5 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 500 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 25.07.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

31 юли 2017 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с идент. 68134.4333.2009.2.69
РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
ж.к. "Овча купел-1", бл.409, вх.Г, ет.1
Застроена площ - 106 кв.м.
Начална цена 75 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 27.07.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

31 юли 2017 - 14.00 часа
Урегулиран поземлен имот VI за КОО, кв. 73, м. "Студентски град",
на ъгъла на ул. "Никола Габровски" и ул. "Проф.Боян Каменов"
РАЙОН "СТУДЕНТСКИ"
на ъгъла ул."Никола Габровски" и ул."Проф.Боян Каменов"
Площ на терена - 1 083 кв.м.
Начална цена 1 590 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 27.07.2017 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

12 септември 2017 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1387.2288 в УПИ I-за озеленяване и спорт,
кв. 833, м. "Триъгълника"
РАЙОН "НАДЕЖДА"
ж.к."Надежда", ул. Бедек
Площ на терена - 6 603 кв.м.
Начална цена 420 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 08.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

13 септември 2017 - 11.00 часа
ПИ с ид.68134.610.907, УПИ X 907, кв.20
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
м. "Суха река - запад", ул."Пасарелски язовир",No 11
Площ на терена - 271 кв.м.
Начална цена 42 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 11.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

13 септември 2017 - 14.00 часа
ПИ с ид.68134.610.910, УПИ VII 910, кв. 20
- за офиси и магазини
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
м. "Суха река - запад",кв. 20,ул."Пасарелски язовир",No 7
Площ на терена - 581 кв.м.
Начална цена 91 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 11.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

14 септември 2017 - 11.00 часа
ПИ с ид.68134.610.906, УПИ IX 906
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
м. "Суха река - запад",кв. 20,ул."Митрполит Панарет", No 13
Площ на терена - 251 кв.м.
Начална цена 40 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 12.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

14 септември 2017 - 14.00 часа
ПИ с ид.68134.610.911, УПИ VI 911, кв.20
- за офиси и магазини
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
м. "Суха река - запад",кв. 20,ул."Пасарелски язовир"
Площ на терена - 411 кв.м.
Начална цена 65 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 12.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

18 септември 2017 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1380.196, кв. 172
НАДЕЖДА
м."Военна рампа-запад,ул.Ал.Михов" 18
Площ на терена - 192 кв.м.
Начална цена 34 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 14.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

19 септември 2017 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1380.195, в УПИ I 1-19, кв. 172
- за чисто производство, офиси и КОО
РАЙОН "НАДЕЖДА"
м."Военна рампа-запад",ул.Ал.Михов 20
Площ на терена - 316 кв.м.
Начална цена 56 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 15.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

20 септември 2017 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1380.2120 в УПИ I 1-19, кв. 172
- за чисто производство, офиси и КОО
РАЙОН "НАДЕЖДА"
м."Военна рампа-запад",ул "Бяла бука" 12
Площ на терена - 363 кв.м.
Начална цена 64 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 18.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

26 септември 2017 - 11.00 часа
УПИ VI- со, кв.100, м. "Хр. Смирненски - Слатина - ул. "Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 112
Площ на терена - 761 кв.м.
Начална цена 234 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 21.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

27 септември 2017 - 11.00 часа
УПИ VIIсо, кв.100
м. "Хр. Смирненски-Слатина-ул. Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 114
Площ на терена - 650 кв.м.
Начална цена 200 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 25.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 981 13 59


Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!