Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 567
16 / 2015

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

 

16 юли 2015 - 11.00 часа
Магазин 2
Район "Слатина"
ж.к."Христо Смирненски ", бл. 33, ет.1
Застроена площ - 73 кв.м.
Начална цена 42 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 14.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

 

20 юли 2015 - 11.00 часа
Магазинно помещение
Район "ПОДУЯНЕ"
ж.к."Х.ДИМИТЪР", бл.180, м/у вх.А и вх.Б
Застроена площ - 202 кв.м.
Начална цена 186 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

21 юли 2015 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.4082.6113
ул."Димитър Моллов" и локално платно на бул. "Цариградско шосе"
Район МЛАДОСТ
ж.к."МЛАДОСТ-1", кв.1
Площ на терена - 1 151 кв.м.
Начална цена 452 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

22 юли 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 99 (обект "Двата шопа")
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Долни Пасарел, срещу яз."Пасарел", ул."Самоковско шосе"
Площ на терена - 3 781 кв.м.
Начална цена 85 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

23 юли 2015 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1380.2117(в УПИ I за "чисто производство,
офиси и КОО", кв. 172)
Район "НАДЕЖДА"
ул.Александър Михов 14, м. "НПЗ-Военна рампа-запад"
Площ на терена - 305 кв.м.
Начална цена 70 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

27 юли 2015 - 11.00 часа
УПИ I, кв.23, м. "Хиподрума", за подз. гараж,магазин, ТП
и озеленяване
Район КРАСНО СЕЛО
ул.Сотир Андонов и ул.Феликс Каниц
Площ на терена - 875 кв.м.
Начална цена 460 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

28 юли 2015 - 11.00 часа
ПИ с пл. N 571,в УПИ II, м. "В. Иванов - север", кв. 842
- за жс и коо
Район ИЛИНДЕН
ул.Пловдив, между ул.Елена и ул. Петрич
Площ на терена - 244 кв.м.
Начална цена 76 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

29 юли 2015 - 11.00 часа
Помещение до трафопост - сам. обект в сграда с пл. N 863
в УПИ XV, кв. 151
Район ТРИАДИЦА
ул."Славовица, до XXIX ДКЦ
Застроена площ - 80 кв.м.
Начална цена 62 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

30 юли 2015 - 11.00 часа
Сграда с пл.No 22 /бивш пл. N 25/, в УПИ I, кв. 2
РАЙОН "ИЛИНДЕН"
м."Западен парк", бул."Сливница" No 2
Застроена площ - 320 кв.м.
Начална цена 85 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.07.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

01 септември 2015 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1387.2288 в УПИ I за озеленяване и спорт,
кв. 833, м. "Триъгълника"
Район НАДЕЖДА
ж.к."Надежда", ул. Бедек
Площ на терена - 6 603 кв.м.
Начална цена 599 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.08.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

02 септември 2015 - 11.00 часа
УПИ V-535, кв.49Б, м. "Зона В-17"
Район ИЛИНДЕН
ул. "Зайчар"
Площ на терена - 292 кв.м.
Начална цена 80 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 31.08.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

03 септември 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид. 68134.4091.695, съставляващ УПИ IV-110,кв.11
РАЙОН "МЛАДОСТ"
ж.к. "Младост" - 2
Площ на терена - 462 кв.м.
Начална цена 78 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 01.09.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

07 септември 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 30 (бивш ПИ с пл. N 18),кв. 227
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. "Царибродска")
Площ на терена - 339 кв.м.
Начална цена 454 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 03.09.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

08 септември 2015 - 11.00 часа
Самостоятелен обект в сграда с ид. 68134.4089.186.5.93
- магазин N 3
Район МЛАДОСТ
ж.к."МЛАДОСТ-4",бл. 477, ет.1
Застроена площ - 85 кв.м.
Начална цена 32 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 04.09.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

09 септември 2015 - 11.00 часа
Сам.обект в сграда с идент. 02659.2193.849.1.8
Район "БАНКЯ"
гр.Банкя, ул.Александър Стамболийски 30
Застроена площ - 307 кв.м.
Начална цена 144 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 07.09.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

10 септември 2015 - 11.00 часа
ПИ с идент. 07106.1433.688 в УПИ III, кв. 12а
Район "ИСКЪР"
м."НПЗ "Искър север"- I част, бул. Искърско шосе
Площ на терена - 2 289 кв.м.
Начална цена 440 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 08.09.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

14 септември 2015 - 11.00 часа
Помещение-самост. обект в сграда с ид. 68134.4082.6187.1.138
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-1", бл.1А, вх.1, eт.1
Застроена площ - 96 кв.м.
Начална цена 82 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 10.09.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 44 80.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!

 

Съобщение:

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

На основание чл. 8 от Правилника за дейността на СОАП  и Решение № 1643 от 27.02.2015 г. на Надзорния съвет на агенцията, уведомява своите клиенти

че отпадат разпоредбите относно забраната за отчуждаване на недвижимия имот – незастроен ПИ и УПИ -  изцяло или отчасти за срок от 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба. Отпадането на забраната включва всички насрочени тръжни процедури за незастроени поземлени и урегулирани поземлени имоти, за които към 27.02.2015 г. все още не е  закупена тръжна документация и такива с предстоящо насрочване.

Решението влиза в сила от деня на приемането му.