Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 596
13 / 2017

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 14 of 16 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

18 септември 2017 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1380.196, кв. 172
Район "НАДЕЖДА"
м.Военна рампа-запад,ул.Ал.Михов 18
Площ на терена - 192 кв.м.
Начална цена 34 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 14.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 249 лева с включено ДДС.

19 септември 2017 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1380.195, в УПИ I 1-19, кв. 172
- за чисто производство, офиси и КОО
Район "НАДЕЖДА"
м.Военна рампа-запад,ул.Ал.Михов 20
Площ на терена - 316 кв.м.
Начална цена 56 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 15.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

20 септември 2017 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1380.2120 в УПИ I 1-19, кв. 172
- за чисто поризводство, офиси и КОО
Район "НАДЕЖДА"
м.Военна рампа-запад,ул "Бяла бука" 12
Площ на терена - 363 кв.м.
Начална цена 64 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 18.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

02 октомври 2017 - 11.00 часа
Поз. имот с идент. 68134.1500.2753 (стар ид.68134.1500.140)
РАЙОН "ИСКЪР"
м."ж.к."Дружба - 1", кв.85, ул. "Канала" N 33
Площ на терена - 520 кв.м.
Начална цена 86 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 28.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

03 октомври 2017 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с идент. 68134.1505.2330.8.1
(помещение към трафопост)
РАЙОН "ИСКЪР"
ж.к."Дружба - 2 ч.", до бл.407
Застроена площ - 6 кв.м.
Начална цена 5 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 500 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 29.09.2017 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

09 октомври 2017 - 14.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 05.10.2017 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

10 октомври 2017 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда с идент. 68134.4333.2009.2.69
РАЙОН "ОВЧА КУПЕЛ"
ж.к. "Овча купел-1", бл.409, вх.Г, ет.1
Застроена площ - 106 кв.м.
Начална цена 75 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 06.10.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

17 октомври 2017 - 11.00 часа
Поземлен имот с идент.68134.1003.109,представляващ
УПИ-497,кв.62, м."Красно село - Стрелбище - урб. блок 32"
РАЙОН "ТРИАДИЦА"
ж.к."Стрелбище", ул. "Роженски проход" N 8
Площ на терена - 428 кв.м.
Начална цена 603 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 13.10.2017 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 981 13 59;


Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!