Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 559
07 / 2015

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

21 април 2015 - 11.00 часа
Поз.имот с идент.39791.6013.419 с произв.сгради(извън регулация)
- бивша ТПК "Щастие"
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина
Площ на терена - 6 084 кв.м.
Начална цена 260 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

22 април 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 99 (обект "Двата шопа")
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Долни Пасарел, срещу яз."Пасарел", ул."Самоковско шосе"
Площ на терена - 3 781 кв.м.
Начална цена 99 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

23 април 2015 - 11.00 часа
УПИ I, кв.23, м. "Хиподрума" за подз. гараж, ТП и озеленяване
Район КРАСНО СЕЛО
ул.Сотир Андонов и ул.Феликс Каниц
Площ на терена - 875 кв.м.
Начална цена 510 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

28 април 2015 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1380.2117(в УПИ I за "чисто производство,
офиси и КОО", кв. 172)
Район "НАДЕЖДА"
ул.Александър Михов 14, м. "НПЗ-Военна рампа-запад"
Площ на терена - 305 кв.м.
Начална цена 85 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

29 април 2015 - 11.00 часа
ПИ с пл. N 571,в УПИ II, м. "В. Иванов - север", кв. 842
- за жс и коо
Район ИЛИНДЕН
ул.Пловдив, между ул.Елена и ул. Петрич
Площ на терена - 244 кв.м.
Начална цена 90 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

05 май 2015 - 11.00 часа
УПИ I за търговски комплекс, кв. 335-б
м. "Пробив бул. Пенчо Славейков"
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
м/у ул.Одрин, ул.П.Нишавски, ул.Д-р Г. Златаров и новопр. улица
Площ на терена - 3 231 кв.м.
Начална цена 890 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 30.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

11 май 2015 - 11.00 часа
УПИ V-535, кв.49Б, м. "Зона В-17"
Район ИЛИНДЕН
ул. "Зайчар"
Площ на терена - 292 кв.м.
Начална цена 95 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 07.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

12 май 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 30 (бивш ПИ с пл. N 18) кв. 227
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. "Царибродска")
Площ на терена - 339 кв.м.
Начална цена 537 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 08.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

18 май 2015 - 11.00 часа
Сам.обект в сграда с идент. 02659.2193.849.1.8
Район "БАНКЯ"
гр.Банкя, ул.Александър Стамболийски 30
Застроена площ - 307 кв.м.
Начална цена 180 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 14.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

19 май 2015 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1387.2288 в УПИ I за озеленяване и спорт,
кв. 833, м. "Триъгълника"
Район НАДЕЖДА
ж.к."Надежда", ул Бедек
Площ на терена - 6 603 кв.м.
Начална цена 791 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

20 май 2015 - 11.00 часа
ПИ със сгради - Ученическа почивна база (УПБ) "Средни гьол"
гр.Панагюрище, м."Айкьов шумак", общ. Панагюрище
Разгъната застроена площ - 2 827 кв.м., Площ на терена - 22 000 кв.м.
Начална цена 405 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 18.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

21 май 2015 - 11.00 часа
Сам.обект с ид.51250.5715.54.1.1 в сграда с ид.51250.5715.54.1
(помещение до трафопост), с. Негован, в ПИ с ид. 51250.5715.54
Район "НОВИ ИСКЪР"
кв. 11, м."с. Негован"
Застроена площ - 95 кв.м.
Начална цена 23 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 19.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

25 май 2015 - 11.00 часа
УПИ I-"за административна сграда", кв. 58,
Район КРАСНО СЕЛО
м. "Лагера, ул. Звездел N 1-7, ул. Брегово N 4
Площ на терена - 3 186 кв.м.
Начална цена 450 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

26 май 2015 - 11.00 часа
Магазин N 3
Район ПОДУЯНЕ
ж.к."ЛЕВСКИ-ЗОНА В",бл.6, вх.Г
Застроена площ - 127 кв.м.
Начална цена 103 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 22.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

27 май 2015 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 470 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

28 май 2015 - 11.00 часа
Сграда с идент. 65601.5479.686.4
Район НОВИ ИСКЪР
с.Световрачане, ул.Здравец N 2
Застроена площ - 81 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.05.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 44 80.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!

Съобщение:

СТОЛИЧНАТА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

На основание чл. 8 от Правилника за дейността на СОАП  и Решение № 1643 от 27.02.2015 г. на Надзорния съвет на агенцията, уведомява своите клиенти

че отпадат разпоредбите относно забраната за отчуждаване на недвижимия имот – незастроен ПИ и УПИ -  изцяло или отчасти за срок от 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора за покупко-продажба. Отпадането на забраната включва всички насрочени тръжни процедури за незастроени поземлени и урегулирани поземлени имоти, за които към 27.02.2015 г. все още не е  закупена тръжна документация и такива с предстоящо насрочване.

Решението влиза в сила от деня на приемането му.