Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции
Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 572
05 / 2016

  Бюлетинът е за предварителна информация!
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  

Внимание!
От 07.04.2016 г. приемното време на СОАПИ  е от 14.00 до 16.00 часа.
Срокът за подаване на оферти е до 16.00 часа на посочената в бюлетина дата!

 

 

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

21 април 2016 - 11.00 часа
Помещение-самост. обект в сграда с ид. 68134.4082.6187.1.138
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-1", бл.1А, вх.1, eт.1
Застроена площ - 96 кв.м.
Начална цена 80 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 19.04.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

25 април 2016 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1387.2288 в УПИ I за озеленяване и спорт,
кв. 833, м. "Триъгълника"
Район "НАДЕЖДА"
ж.к."Надежда", ул. Бедек
Площ на терена - 6 603 кв.м.
Начална цена 580 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 21.04.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

26 април 2016 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 333 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 22.04.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

27 април 2016 - 11.00 часа
Сграда с идент. 68134.2820.2029.13
РАЙОН "ВРЪБНИЦА"
ж.к."Връбница - 1" до бл.520
Застроена площ - 73 кв.м.
Начална цена 28 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 25.04.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

11 май 2016 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.513.154, кв. 90(УПИ IV-14)
м. "Предгаров площад - ГГЦ-В 16"
Район "СЕРДИКА"
ул."Братя Миладинови" 97
Площ на терена - 468 кв.м.
Начална цена 480 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 09.05.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

11 май 2016 - 14.00 часа
УПИ VIII, кв.21(ПИ с идн. 68134.2821.2529)
РАЙОН "ВРЪБНИЦА"
м."НПЗ Орион и съседни жил.територии"-ч. север, ул.Суходол
Площ на терена - 348 кв.м.
Начална цена 45 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 09.05.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

16 май 2016 - 11.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1380.2117(в УПИ I за "чисто производство,
офиси и КОО", кв. 172)
Район "НАДЕЖДА"
ул.Александър Михов 14, м. "НПЗ-Военна рампа-запад"
Площ на терена - 305 кв.м.
Начална цена 54 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 12.05.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

17 май 2016 - 11.00 часа
УПИ VIII-9, кв.152
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ул."Балкан" No 1
Площ на терена - 247 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 13.05.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

18 май 2016 - 11.00 часа
Помещение 2
РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"
"ЗОНА Б-5", бл.6, вх.Б
Застроена площ - 69 кв.м.
Начална цена 78 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 16.05.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

19 май 2016 - 11.00 часа
ПИ с идент. 07106.1433.688 в УПИ III, кв. 12а
Район "ИСКЪР"
м."НПЗ "Искър север"- I част, бул. Искърско шосе
Площ на терена - 2 289 кв.м.
Начална цена 365 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 17.05.2016 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

31 май 2016 - 11.00 часа
Магазин 1(в Битов комбинат) с идн. 39791.6003.243.10.1
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул.Демокрация 2
Застроена площ - 42 кв.м.
Начална цена 26 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 27.05.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

31 май 2016 - 14.00 часа
Магазин 2
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул.Демокрация 2
Застроена площ - 51 кв.м.
Начална цена 32 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 27.05.2016 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

01 юни 2016 - 11.00 часа
Помещение (бивша фурна)
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина, ул.Демокрация 2
Застроена площ - 167 кв.м.
Начална цена 68 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 30.05.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

07 юни 2016 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 99 (обект "Двата шопа")
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Долни Пасарел, срещу яз."Пасарел", ул."Самоковско шосе"
Площ на терена - 3 781 кв.м.
Начална цена 80 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 03.06.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

09 юни 2016 - 11.00 часа
Помещение- самост.обект в сграда с идн. 68134.4359.210.22.54
Район "ЛЮЛИН"
ж.к."ЛЮЛИН" - 10 м.р., бл. 144, ет.1
Застроена площ - 90 кв.м.
Начална цена 68 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 07.06.2016 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

 

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД с международен
банков код (ВІС) – SOMBBGSF, гр.София, ул.”Врабча” 6.
Краен срок за внасяне на депозита– не по-късно от работния ден,
предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:
- за обособени обекти:
02 981 90 14;            02 988 46 38;
- за общински търговски дружества:
02 986 44 80;

 

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!