Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 540
12 / 2014

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

17 юли 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид. 00357.5349.12 (в УПИ I за ожс, кв. 56),
кв. Курило, ул. "Чавдар войвода"
Район "НОВИ ИСКЪР"
гр.Нови Искър
Площ на терена - 1 273 кв.м.
Начална цена 71 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.07.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

17 юли 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с пл. N 99 (обект "Двата шопа")
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Долни Пасарел, срещу яз."Пасарел", ул."Самоковско шосе"
Площ на терена - 3 781 кв.м.
Начална цена 127 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.07.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

21 юли 2014 - 11.00 часа
УПИ-I(ПИ с идентификатор 68134.1105.153)
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
м."Западен парк", кв.19
Площ на терена - 2 041 кв.м.
Начална цена 176 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.07.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

22 юли 2014 - 11.00 часа
Помещение към трафопост
(сам. обект в сграда с идент.68134.4089.65.5)
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-3," до бл.329, вх.8
Застроена площ - 42 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 18.07.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

24 юли 2014 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1385.2229, в УПИ III за ожс, кв.57
Район "НАДЕЖДА"
м."бул.Ломско шосе"
Площ на терена - 400 кв.м.
Начална цена 99 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 22.07.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

28 юли 2014 - 11.00 часа
УПИ-XIII-924, кв.129 /ПИ с идент. 68134.1114.274/
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
м."Факултета"
Площ на терена - 1 713 кв.м.
Начална цена 191 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.07.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

29 юли 2014 - 11.00 часа
УПИ I, кв.23,м. "Хиподрума"
Район "КРАСНО СЕЛО"
ул.Сотир Андонов и ул.Феликс Каниц
Площ на терена - 875 кв.м.
Начална цена 702 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.07.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

30 юли 2014 - 11.00 часа
УПИ VI, кв. 116-б /ПИ с идент. 68134.409.2/
Район "ОБОРИЩЕ"
ул. Богдан, м."Подуяне-Центъра"
Площ на терена - 294 кв.м.
Начална цена 93 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.07.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

31 юли 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот N 586, кв.72, м. "Ломско шосе"
Район "НАДЕЖДА"
жк "Надежда",ул. Свети Климент 43
Площ на терена - 140 кв.м.
Начална цена 33 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 29.07.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

05 август 2014 - 11.00 часа
Поз.имот с пл. N 571 в УПИ II, м."В. Иванов-север", кв. 842
Район "ИЛИНДЕН"
ул. "Пловдив", между ул."Елена" и ул. "Петрич"
Площ на терена - 244 кв.м.
Начална цена 125 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 01.08.2014
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

06 август 2014 - 11.00 часа
Поз.имот с пл. N 570 в УПИ II, м."В. Иванов-север", кв. 842
Район "ИЛИНДЕН"
ул. "Пловдив", на ъгъла с ул."Елена"
Площ на терена - 278 кв.м.
Начална цена 143 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 04.08.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

26 август 2014 - 11.00 часа
УПИ V-535, кв.49Б, м. "Зона В-17"
Район "ИЛИНДЕН"
ул. "Зайчар"
Площ на терена - 292 кв.м.
Начална цена 137 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 22.08.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

27 август 2014 - 11.00 часа
УПИ V - 543, кв. 49В, м. "Зона В-17"
Район "ИЛИНДЕН"
ул."Ген. Н. Столетов"
Площ на терена - 331 кв.м.
Начална цена 155 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.08.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

28 август 2014 - 11.00 часа
Помещение
/сам.обект в сграда с идент.68134.4082.405.16.32/
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-1", бл.1Ж
Застроена площ - 105 кв.м.
Начална цена 99 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.08.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

01 септември 2014 - 11.00 часа
Помещение към трафопост
/сам.обект в сграда с идент.68134.4358.228.12.1/
Район "ЛЮЛИН"
ж.к."ЛЮЛИН-9" до бл.907
Застроена площ - 85 кв.м.
Начална цена 54 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.08.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

02 септември 2014 - 11.00 часа
Помещение в трафопост
Район "ИСКЪР"
ж.к."ДРУЖБА-2", до бл. 501
Застроена площ - 6 кв.м.
Начална цена 4 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 300 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 29.08.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

02 септември 2014 - 14.00 часа
Поз.имот с ид.68134.403.321(УПИ VIII, кв.512, м."ГГЦ Зона Г-14")
Район "ОБОРИЩЕ"
ул.Стара планина 4
Площ на терена - 693 кв.м.
Начална цена 600 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 29.08.2014 г.
Цена на тръжната документация - 1 200 лева с включено ДДС.

03 септември 2014 - 11.00 часа
Пом.в трафопост(сам.обект в сграда с ид.68134.1505.2479.1.2)
Район "ИСКЪР"
ж.к."ДРУЖБА-2", до бл.518
Застроена площ - 6 кв.м.
Начална цена 4 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 400 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 01.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

04 септември 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот N 587, кв.72, м. "Ломско шосе"
Район "НАДЕЖДА"
жк"Надежда" ул. Свети Климент 43а
Площ на терена - 139 кв.м.
Начална цена 30 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 02.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

08 септември 2014 - 11.00 часа
Пом.в трафопост(сам. обект в сграда с ид.68134.1505.2365.1.2)
Район "ИСКЪР"
ж.к."ДРУЖБА-2, до бл.527
Застроена площ - 6 кв.м.
Начална цена 4 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 300 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 04.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

09 септември 2014 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1108.8 и пострените в него 2 сгради
с идент. 68134.1108.8.1 и 68134.1108.8.2, кв. 14
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
ул.Сирма войвода 16
Разгъната застроена площ - 308 кв.м., Площ на терена - 525 кв.м.
Начална цена 284 000 лева (15.64% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 05.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

10 септември 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с идентификатор N 68134.8550.1339 (УПИ XI, кв.90)
Район "КРЕМИКОВЦИ"
кв.ВРАЖДЕБНА, ул.3-та N 53
Площ на терена - 832 кв.м.
Начална цена 81 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 08.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

10 септември 2014 - 14.00 часа
Сграда и УПИ II, кв.29
Район "КРЕМИКОВЦИ"
с. Горни Богров, ул. В. Левски и ул. Ал. Стамболийски
Разгъната застроена площ - 75 кв.м., Площ на терена - 313 кв.м.
Начална цена 21 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 08.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

11 септември 2014 - 11.00 часа
Помещение
/сам.обект в сграда с идент. 68134.4091.0.5.61/
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-2", бл.210, вх.2(Б)
Застроена площ - 82 кв.м.
Начална цена 60 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 09.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

15 септември 2014 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.4400.2888, заедно с построените в него сгради,
м. "Териории, прилежащи на околовръстен път и бул. "Сливница"
Район "ЛЮЛИН"
ул.Околовръстен път N 788
Площ на терена - 24 204 кв.м.
Начална цена 2 700 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 200 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 11.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

15 септември 2014 - 14.00 часа
ПИ с идент.68134.4400.2889,заедно с построените в него сгради,
м."Територии, прилежащи на околовръстен път и бул."Сливница"
Район "ЛЮЛИН"
ул.Околовръстен път N 788
Площ на терена - 4 781 кв.м.
Начална цена 846 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 80 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 11.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

16 септември 2014 - 11.00 часа
УПИ XIII-93, кв.31а, м."НПЗ Средец"
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ул.Охридско езеро N 44-50 и ул.Никопол N 2-4
Площ на терена - 1 901 кв.м.
Начална цена 914 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 12.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

17 септември 2014 - 11.00 часа
Помещение
Район "ТРИАДИЦА"
ул.Цар Асен 3
Застроена площ - 24 кв.м.
Начална цена 49 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 4 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

17 септември 2014 - 14.00 часа
УПИ VII-218, кв.9
Район "КРАСНО СЕЛО"
м.Крива река, ул.Баница No 4
Площ на терена - 355 кв.м.
Начална цена 553 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

18 септември 2014 - 11.00 часа
УПИ I за ожс, магазини и тп, кв.19, м. "Красно село-Стрелбище"
Район "КРАСНО СЕЛО"
ул.Кюстендил No 25-29
Площ на терена - 1 089 кв.м.
Начална цена 1 500 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

18 септември 2014 - 14.00 часа
УПИ IX-1, кв.48А, м. "Зона В-17"
Район "ИЛИНДЕН"
ул. "Враня"
Площ на терена - 296 кв.м.
Начална цена 89 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

24 септември 2014 - 14.00 часа
Поз. имот с пл. N 4073/ПИ с идентификатор 68134.4092.4073/
Район "МЛАДОСТ"
м."НПЗ Горубляне - м.Вървище"
Площ на терена - 2 366 кв.м.
Начална цена 314 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 19.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

25 септември 2014 - 11.00 часа
Магазинно помещение
Район "ПОДУЯНЕ"
ж.к."Х.ДИМИТЪР", бл.180, м/у вх.А и вх.Б
Застроена площ - 202 кв.м.
Начална цена 142 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

29 септември 2014 - 11.00 часа
УПИ VI-16,17, кв. 233, м."Пробив бул. П.Славейков"
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ул. Алдомировска No 138-140
Площ на терена - 544 кв.м.
Начална цена 255 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

29 септември 2014 - 14.00 часа
УПИ V-31, кв.166-А, м."Зона Б-18"
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул. Димитър Петков No 54
Площ на терена - 495 кв.м.
Начална цена 544 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 480 лева с включено ДДС.
Снимки

30 септември 2014 - 11.00 часа
УПИ I-291, общ., кв.23, м. "Левски- зона В"
Район "ПОДУЯНЕ"
ул.Станислав Доспевски (бивша)
Площ на терена - 1 560 кв.м.
Начална цена 183 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.09.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 40 88; 02 981 13 59

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!