Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 552
24 / 2014

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

15 декември 2014 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1108.8 и построените в него 2 сгради
с идент. 68134.1108.8.1 и 68134.1108.8.2, кв. 14
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
ул.Сирма войвода 16
Разгъната застроена площ - 308 кв.м., Площ на терена - 525 кв.м.
Начална цена 251 000 лева (15.64% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 11.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

15 декември 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с пл. N 30 (бивш ПИ с пл. N 18) кв. 227
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. "Царибродска")
Площ на терена - 339 кв.м.
Начална цена 676 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 11.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

16 декември 2014 - 11.00 часа
Сграда с идент. 68134.1505.2287.14
Район "ИСКЪР"
ж.к."ДРУЖБА-2" до бл.310
Застроена площ - 73 кв.м.
Начална цена 33 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 12.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

16 декември 2014 - 12.00 часа
Помещение
Район "ТРИАДИЦА"
ул.Цар Асен 3
Застроена площ - 24 кв.м.
Начална цена 34 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 12.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

17 декември 2014 - 11.00 часа
Магазин (сграда с идент. 14831.6501.946.14)
Район ПАНЧАРЕВО
с.Герман,ул.Младежка No 2а
Площ на терена - 44 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

18 декември 2014 - 11.00 часа
ПИ със сгради - Ученическа почивна база (УПБ) "Средни гьол"
гр.Панагюрище, м."Айкьов шумак", общ. Панагюрище
Разгъната застроена площ - 2 827 кв.м., Площ на терена - 22 000 кв.м.
Начална цена 529 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

21 януари 2015 - 11.00 часа
Сграда и УПИ II, кв.29
Район "КРЕМИКОВЦИ"
с. Горни Богров, ул. В. Левски и ул. Ал. Стамболийски
Разгъната застроена площ - 75 кв.м., Площ на терена - 313 кв.м.
Начална цена 18 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 19.01.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

22 януари 2015 - 11.00 часа
Помещение
/сам.обект в сграда с идент. 68134.4091.0.5.61/
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-2", бл.210, вх.2(Б)
Застроена площ - 82 кв.м.
Начална цена 50 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.01.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

27 януари 2015 - 11.00 часа
Помещение към трафопост
Район ИЛИНДЕН
ж.к."ГЕВГЕЛИЙСКИ",м/у бл.8 и бл.9
Застроена площ - 210 кв.м.
Начална цена 72 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.01.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

28 януари 2015 - 11.00 часа
Поз. имот с пл. N 4073/ПИ с идентификатор 68134.4092.4073/
Район "МЛАДОСТ"
м."НПЗ Горубляне - м.Вървище"
Площ на терена - 2 366 кв.м.
Начална цена 260 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.01.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

29 януари 2015 - 11.00 часа
УПИ I-291, общ., кв.23, м. "Левски- зона В"
Район "ПОДУЯНЕ"
ул.Станислав Доспевски (бивша)
Площ на терена - 1 560 кв.м.
Начална цена 168 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.01.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

03 февруари 2015 - 11.00 часа
Магазинно помещение
Район "ПОДУЯНЕ"
ж.к."Х.ДИМИТЪР", бл.180, м/у вх.А и вх.Б
Застроена площ - 202 кв.м.
Начална цена 125 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 30.01.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

04 февруари 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с идентификатор 68134.403.320
/УПИ IX,кв.512, м. "ГГЦ зона Г-14"/
Район "ОБОРИЩЕ"
ул. Стара планина 4
Площ на терена - 467 кв.м.
Начална цена 420 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 02.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 1 200 лева с включено ДДС.

05 февруари 2015 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1385.2229, в УПИ III за ожс, кв.57
Район "НАДЕЖДА"
м."бул.Ломско шосе"
Площ на терена - 400 кв.м.
Начална цена 74 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 03.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

10 февруари 2015 - 11.00 часа
Поз.имот с пл.N 17(образуван от части на бивши ПИ с пл.NN 14,15)
в УПИ за ожс и коо, кв. 199
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Тодор Александров 22-30
Площ на терена - 141 кв.м.
Начална цена 176 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 06.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

11 февруари 2015 - 11.00 часа
УПИ I-"за административна сграда", кв. 58,
Район КРАСНО СЕЛО
м. "Лагера, ул. Звездел N 1-7, ул. Брегово N 4
Площ на терена - 3 186 кв.м.
Начална цена 536 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 09.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

12 февруари 2015 - 11.00 часа
УПИ I, кв.57
Район КРАСНО СЕЛО
м."Лагера",ул. Звездел No 2-10
Площ на терена - 2 190 кв.м.
Начална цена 340 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 10.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

17 февруари 2015 - 11.00 часа
УПИ XIX-9, кв.129А, местност "Зона Б-4"
Район ВЪЗРАЖДАНЕ
бул."Иван Иванов" No 100
Площ на терена - 211 кв.м.
Начална цена 107 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 14.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

18 февруари 2015 - 11.00 часа
ПИ с ид.68134.1385.2231,в УПИ III, кв.57
жк "Надежда-III част"
Район НАДЕЖДА
бул."Ломско шосе"
Площ на терена - 415 кв.м.
Начална цена 75 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

19 февруари 2015 - 11.00 часа
ПИ ид.68134.1385.2235, кв.60, в УПИ за ожс, адм.център, одз
магазини и др.
Район "НАДЕЖДА"
м."бул.Ломско шосе", ул.Явор 4
Площ на терена - 141 кв.м.
Начална цена 30 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

24 февруари 2015 - 11.00 часа
Поз.имот с идент.39791.6013.419 с произв.сгради(извън регулация)
- бивша ТПК "Щастие"
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина
Площ на терена - 6 084 кв.м.
Начална цена 260 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

24 февруари 2015 - 14.00 часа
УПИ VII-128, кв.9
Район КРАСНО СЕЛО
м.Крива река, ул.Баница No 4
Площ на терена - 355 кв.м.
Начална цена 450 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

25 февруари 2015 - 11.00 часа
УПИ XXVIII-525, 528, кв.11а
Район "СТУДЕНТСКИ"
м."Витоша - ВЕЦ "Симеоново"
Площ на терена - 1 871 кв.м.
Начална цена 295 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

26 февруари 2015 - 11.00 часа
УПИ V-1029 (за трафопост и обществено обслужване), кв.22
Район "ПОДУЯНЕ"
жк "Левски - зона В"
Площ на терена - 854 кв.м.
Начална цена 90 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

26 февруари 2015 - 14.00 часа
УПИ I за ожс, магазини и тп, кв.19, м. "Красно село-Стрелбище"
Район КРАСНО СЕЛО
ул.Кюстендил No 25-29
Площ на терена - 1 089 кв.м.
Начална цена 1 058 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.02.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 40 88.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!