Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 610
10 / 2018

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАПИ е от 14 до 16 часа.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ СЕ ЗАКУПУВА САМО ОТ 14 до 16 ЧАСА!

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

10 октомври 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид.22304.7979.534
с. "Долни Богров, м. "Герена", извън регулация
РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
Площ на терена - 8 313 кв.м.
Начална цена 417 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 08.10.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

24 октомври 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот идент.07140.8092.1660
(в УПИ I "за коо и тп"), кв. 47а, м. "Бухово", гр. Бухово
РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
между бул. "Никола Бонев", ул. "Янтра" и ул. "Чемшир"
Площ на терена - 2 827 кв.м.
Начална цена 88 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 22.10.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

29 октомври 2018 - 11.00 часа
ПИ с ид.68134.1386.391 и сграда с ид.68134.1386.391.1.
(представляващ УПИ IX-391, кв. 15)
РАЙОН "НАДЕЖДА"
ул."Старозаорско въстание" 42
Застроена площ - 67 кв.м., Площ на терена - 336 кв.м.
Начална цена 325 000 лева (С 20% ДДС се облага 49,52% от дистигната на търга цена).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 25.10.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

30 октомври 2018 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда(гараж N 32) с идент. 68134.1941.604.1.17,
кв.Бояна
РАЙОН "ВИТОША"
ул."Севастократор Калоян" N 63, бл. 22
Застроена площ - 18 кв.м.
Начална цена 18 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 26.10.2018 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

30 октомври 2018 - 14.00 часа
Сам. обект в сграда (гараж No 33) с идент.68134.1941.604.1.16,
кв.Бояна
РАЙОН "ВИТОША"
ул."Севастократор Калоян" N 63, бл. 22
Застроена площ - 18 кв.м.
Начална цена 18 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 26.10.2018 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

31 октомври 2018 - 11.00 часа
ПИ с ид. 68134.1114.1358, представляващ.УПИ III
"за чисто производство и складове"
РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА"
кв.129,м. "Факултета", бул. "Никола Мушанов"
Площ на терена - 2 037 кв.м.
Начална цена 610 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 29.10.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

01 ноември 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот с идeнт.68134.1114.1351,
представляващ ПИ с N 1322, кв.131,м."Факултета"
РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА"
кв."Факултета"
Площ на терена - 6 448 кв.м.
Начална цена 1 900 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 30.10.2018 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

06 ноември 2018 - 11.00 часа
ПИ с ид.07598.305.1048, заедно със сгради с ид. 07598.305.1048.1,
07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3,07598.305.1048.4,
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (предст.УПИ VI-1633,кв.55), гр. Бяла, област Варна, ул. "Цар Самуил" № 10
ЕАД "СОФИИСКИ ИМОТИ"
Площ на терена - 1 751 кв.м.
Начална цена 150 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 02.11.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

14 ноември 2018 - 11.00 часа
ПИ с ид. 68134.705.356(УПИ VIсо, кв. 100
м. "Христо Смирненски-Слатина-ул. "Кривина"
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 112
Площ на терена - 761 кв.м.
Начална цена 234 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 12.11.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

15 ноември 2018 - 11.00 часа
ПИ с ид. 68134.705.357 (УПИ VIIсо, кв.100
м. "Хр. Смирненски-Слатина-ул. Кривина")
РАЙОН "СЛАТИНА"
ул."Боян Магесник", No 114
Площ на терена - 650 кв.м.
Начална цена 200 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 13.11.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

29 ноември 2018 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 27.11.2018 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

02 981 90 14;
02 988 46 38;

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!