Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 547
19 / 2014

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

22 октомври 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот N 586, кв.72, м. "Ломско шосе"
Район "НАДЕЖДА"
жк "Надежда",ул. Свети Климент 43
Площ на терена - 140 кв.м.
Начална цена 31 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

23 октомври 2014 - 11.00 часа
УПИ VII-128, кв.9
Район "КРАСНО СЕЛО"
м.Крива река, ул.Баница No 4
Площ на терена - 355 кв.м.
Начална цена 553 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

27 октомври 2014 - 11.00 часа
ПИ с пл. N 571,в УПИ II, м. "В. Иванов - север", кв. 842
Район "ИЛИНДЕН"
ул.Пловдив, между ул.Елена и ул. Петрич
Площ на терена - 244 кв.м.
Начална цена 113 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

28 октомври 2014 - 11.00 часа
Поз.имот с пл. N 570 в УПИ II, м."В. Иванов-север", кв. 842
Район "ИЛИНДЕН"
ул. "Пловдив", на ъгъла с ул."Елена"
Площ на терена - 278 кв.м.
Начална цена 129 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

28 октомври 2014 - 14.00 часа
Помещение
/сам.обект в сграда с идент.68134.4082.405.16.32/
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-1", бл.1Ж
Застроена площ - 105 кв.м.
Начална цена 89 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

28 октомври 2014 - 15.00 часа
УПИ XIII-93, кв.31а, м."НПЗ Средец"
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ул.Охридско езеро N 44-50 и ул.Никопол N 2-4
Площ на терена - 1 901 кв.м.
Начална цена 823 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

29 октомври 2014 - 11.00 часа
УПИ V-535, кв.49Б, м. "Зона В-17"
Район "ИЛИНДЕН"
ул. "Зайчар"
Площ на терена - 292 кв.м.
Начална цена 123 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

29 октомври 2014 - 12.00 часа
ПИ с идент. 68134.4400.2888, заедно с построените в него сгради,
м. "Териории, прилежащи на околовръстен път и бул. "Сливница"
Район "ЛЮЛИН"
ул.Околовръстен път N 788
Площ на терена - 24 204 кв.м.
Начална цена 2 430 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 200 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

29 октомври 2014 - 13.00 часа
ПИ с идент.68134.4400.2889,заедно с построените в него сгради,
м."Територии, прилежащи на околовръстен път и бул."Сливница"
Район "ЛЮЛИН"
ул.Околовръстен път N 788
Площ на терена - 4 781 кв.м.
Начална цена 761 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 50 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

29 октомври 2014 - 14.00 часа
Помещение към трафопост
/сам.обект в сграда с идент.68134.4358.228.12.1/
Район "ЛЮЛИН"
ж.к."ЛЮЛИН-9" до бл.907
Застроена площ - 85 кв.м.
Начална цена 50 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

30 октомври 2014 - 11.00 часа
УПИ V - 543, кв. 49В, м. "Зона В-17"
Район "ИЛИНДЕН"
ул."Ген. Н. Столетов"
Площ на терена - 331 кв.м.
Начална цена 139 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

30 октомври 2014 - 12.00 часа
УПИ I за ожс, магазини и тп, кв.19, м. "Красно село-Стрелбище"
Район "КРАСНО СЕЛО"
ул.Кюстендил No 25-29
Площ на терена - 1 089 кв.м.
Начална цена 1 350 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

30 октомври 2014 - 14.00 часа
Пом.в трафопост(сам.обект в сграда с ид.68134.1505.2479.1.2)
Район "ИСКЪР"
ж.к."ДРУЖБА-2", до бл.518
Застроена площ - 6 кв.м.
Начална цена 3 800 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 300 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

03 ноември 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 30 (бивш ПИ с пл. N 18) кв. 227
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. "Царибродска")
Площ на терена - 339 кв.м.
Начална цена 720 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 30.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

04 ноември 2014 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1108.8 и построените в него 2 сгради
с идент. 68134.1108.8.1 и 68134.1108.8.2, кв. 14
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
ул.Сирма войвода 16
Разгъната застроена площ - 308 кв.м., Площ на терена - 525 кв.м.
Начална цена 270 000 лева (15.64% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 31.10.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

05 ноември 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с идентификатор N 68134.8550.1339 (УПИ XI, кв.90)
Район "КРЕМИКОВЦИ"
кв.ВРАЖДЕБНА, ул.3-та N 53
Площ на терена - 832 кв.м.
Начална цена 75 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 03.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

06 ноември 2014 - 11.00 часа
Сграда и УПИ II, кв.29
Район "КРЕМИКОВЦИ"
с. Горни Богров, ул. В. Левски и ул. Ал. Стамболийски
Разгъната застроена площ - 75 кв.м., Площ на терена - 313 кв.м.
Начална цена 18 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 04.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

10 ноември 2014 - 11.00 часа
Помещение
/сам.обект в сграда с идент. 68134.4091.0.5.61/
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-2", бл.210, вх.2(Б)
Застроена площ - 82 кв.м.
Начална цена 55 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 06.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

11 ноември 2014 - 11.00 часа
Помещение
Район "ТРИАДИЦА"
ул.Цар Асен 3
Застроена площ - 24 кв.м.
Начална цена 45 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 4 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 07.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

12 ноември 2014 - 14.00 часа
УПИ IX-1, кв.48А, м. "Зона В-17"
Район "ИЛИНДЕН"
ул. "Враня"
Площ на терена - 296 кв.м.
Начална цена 80 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 10.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

13 ноември 2014 - 11.00 часа
Поз. имот с пл. N 4073/ПИ с идентификатор 68134.4092.4073/
Район "МЛАДОСТ"
м."НПЗ Горубляне - м.Вървище"
Площ на терена - 2 366 кв.м.
Начална цена 283 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 11.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

17 ноември 2014 - 11.00 часа
Магазинно помещение
Район "ПОДУЯНЕ"
ж.к."Х.ДИМИТЪР", бл.180, м/у вх.А и вх.Б
Застроена площ - 202 кв.м.
Начална цена 132 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 13.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

17 ноември 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с идентификатор 68134.403.320
/УПИ IX,кв.512, м. "ГГЦ зона Г-14"/
Район "ОБОРИЩЕ"
ул. Стара планина 4
Площ на терена - 467 кв.м.
Начална цена 420 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 13.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 1 200 лева с включено ДДС.

18 ноември 2014 - 11.00 часа
УПИ I-291, общ., кв.23, м. "Левски- зона В"
Район "ПОДУЯНЕ"
ул.Станислав Доспевски (бивша)
Площ на терена - 1 560 кв.м.
Начална цена 168 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 14.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

18 ноември 2014 - 12.00 часа
УПИ II-867a, кв.12г, м. "Суха река", бул."Ботевгр.шосе -рамка"
Район "ПОДУЯНЕ"
ул.Екатерина Симитчийска 1а
Площ на терена - 523 кв.м.
Начална цена 117 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 14.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

18 ноември 2014 - 14.00 часа
Поз.имот с пл.N 17(образуван от части на бивши ПИ с пл.NN 14,15)
в УПИ за ожс и коо, кв. 199
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Тодор Александров 22-30
Площ на терена - 141 кв.м.
Начална цена 195 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 14.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

19 ноември 2014 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1385.2229, в УПИ III за ожс, кв.57
Район "НАДЕЖДА"
м."бул.Ломско шосе"
Площ на терена - 400 кв.м.
Начална цена 80 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

19 ноември 2014 - 14.00 часа
УПИ I-"за административна сграда", кв. 58,
Район "КРАСНО СЕЛО"
м. "Лагера, ул. Звездел N 1-7, ул. Брегово N 4
Площ на терена - 3 186 кв.м.
Начална цена 596 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

19 ноември 2014 - 15.00 часа
УПИ I, кв.57
Район "КРАСНО СЕЛО"
м."Лагера",ул. Звездел No 2-10
Площ на терена - 2 190 кв.м.
Начална цена 377 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

20 ноември 2014 - 11.00 часа
ПИ с ид.68134.1385.2231,в УПИ III, кв.57
жк "Надежда-III част"
Район "НАДЕЖДА"
бул."Ломско шосе"
Площ на терена - 415 кв.м.
Начална цена 82 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 18.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

20 ноември 2014 - 14.00 часа
УПИ XIX-9, кв.129А, местност "Зона Б-4"
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул."Иван Иванов" No 100
Площ на терена - 211 кв.м.
Начална цена 107 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 18.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

24 ноември 2014 - 11.00 часа
Поз.имот с идент.39791.6013.419 с произв.сгради(извън регулация)
- бивша ТПК "Щастие"
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина
Площ на терена - 6 084 кв.м.
Начална цена 299 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

24 ноември 2014 - 14.00 часа
Магазин 5
Район "СЛАТИНА"
ж.к."Христо Смирненски", бл.53, вх.В, eт.1
Застроена площ - 60 кв.м.
Начална цена 39 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

24 ноември 2014 - 15.00 часа
Поземлен имот N 111010(бивша почивна база)
с.Бързия, м."Пръшковица", общ. Берковица
Площ на терена - 20 000 кв.м.
Начална цена 123 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

25 ноември 2014 - 11.00 часа
УПИ XXVIII-525, 528, кв.11а
Район "СТУДЕНТСКИ"
м."Витоша - ВЕЦ "Симеоново"
Площ на терена - 1 871 кв.м.
Начална цена 303 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

25 ноември 2014 - 14.00 часа
ПИ ид.68134.1385.2235, кв.60, в УПИ за ожс, адм.център, одз
магазини и др.
Район "НАДЕЖДА"
м."бул.Ломско шосе", ул.Явор 4
Площ на терена - 141 кв.м.
Начална цена 30 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

26 ноември 2014 - 11.00 часа
Ателие N 10
Район "ОБОРИЩЕ"
бул. Ал.Дондуков-Корсаков N 66, вх.А
Разгъната застроена площ - 43 кв.м.
Начална цена 64 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

26 ноември 2014 - 14.00 часа
УПИ V-1029 (за трафопост и обществено обслужване), кв.22
Район "ПОДУЯНЕ"
жк "Левски - зона В"
Площ на терена - 854 кв.м.
Начална цена 104 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 40 88.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!