Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 535
07 / 2014

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПРОДАЖБА НА АКЦИИ
ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ

Продажба чрез публичен търг с явно наддадаване
на пакет от 1197 броя акции, общинска собственост, представляващи 34 % от капитала на
"Спортно-развлекателен комплекс" Корали" АД

Дата и час на търга – 12 май 2014 г. от 15 часа
Начална тръжна цена на пакета – 350 000 лева.
Стъпка на наддаване – 15 000 лева.
Срок за закупуване на документация - 16.30 часа на 09 май 2014 г.
Цена на документацията – 800 лева, с вкл. ДДС.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

24 април 2014 - 11.00 часа
Магазин N 1
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-1А", бл.524, вх.4
Застроена площ - 62 кв.м.
Начална цена 36 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 22.04.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

24 април 2014 - 12.00 часа
Магазин N 1
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Христо Ботев 119 (вляво от входа)
Застроена площ - 116 кв.м.
Начална цена 186 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 22.04.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

24 април 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с идентиф. 68134.4092.613/УПИ VIII -613, кв.2/
Район "МЛАДОСТ"
м. НПЗ "Изток" п.з."Горубляне"
Площ на терена - 405 кв.м.
Начална цена 65 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 22.04.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

28 април 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с пл. N 192,в УПИ I, кв.247
Район "СЛАТИНА"
ул.Марко Бочар N 7
Площ на терена - 480 кв.м.
Начална цена 75 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.04.2014 г.
Цена на тръжната документация - 480 лева с включено ДДС.

29 април 2014 - 11.00 часа
Магазинно помещение
Район "ПОДУЯНЕ"
ж.к."Х.ДИМИТЪР", бл.180, м/у вх.А и вх.Б
Застроена площ - 202 кв.м.
Начална цена 186 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.04.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

29 април 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с идентификатор 81949.23.901
Район "ИЗГРЕВ"
бул. Симеоновско шосе N 9, м."Барите"
Площ на терена - 1 368 кв.м.
Начална цена 420 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.04.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

08 май 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с идент. 68134.1386.407 (ПИ N 407),
/ПИ/N 407, УПИ -I, 405,406,407,кв.18-а
Район "НАДЕЖДА"
ж.к."НАДЕЖДА", ул.Недко войвода 26
Площ на терена - 457 кв.м.
Начална цена 90 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 29.04.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

08 май 2014 - 12.00 часа
Поз. имот с пл. N 4073/ПИ с идентификатор 68134.4092.4073/
Район "МЛАДОСТ"
м."НПЗ Горубляне - м.Вървище"
Площ на терена - 2 366 кв.м.
Начална цена 370 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 29.04.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

08 май 2014 - 14.00 часа
Сграда и УПИ II, кв.29
Район "КРЕМИКОВЦИ"
с. Горни Богров, ул. В. Левски и ул. Ал. Стамболийски
Разгъната застроена площ - 75 кв.м., Площ на терена - 313 кв.м.
Начална цена 21 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 29.04.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

12 май 2014 - 11.00 часа
Помещение към трафопост
(самост. обект в сграда с идент. 68134.1506.1022.13.1)
Район "ИСКЪР"
ж.к."ДРУЖБА-1", до бл.165
Застроена площ - 8 кв.м.
Начална цена 4 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 400 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 08.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

12 май 2014 - 14.00 часа
Магазин N 1 с идент. 68134.2818.4516.3.22
Район "ВРЪБНИЦА"
ж.к."ОБЕЛЯ-1", бл.118, вх.В
Застроена площ - 61 кв.м.
Начална цена 33 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 08.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

13 май 2014 - 11.00 часа
УПИ I-291, общ., кв.23, м. "Левски- зона В"
Район "ПОДУЯНЕ"
ул.Станислав Доспевски (бивша)
Площ на терена - 1 560 кв.м.
Начална цена 226 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 09.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

13 май 2014 - 12.00 часа
Сграда с УПИ IX
Район "КРЕМИКОВЦИ"
с.Яна, ул. Васил Левски N 21
Застроена площ - 48 кв.м., Площ на терена - 378 кв.м.
Начална цена 21 000 лева (38.18% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 09.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

13 май 2014 - 14.00 часа
Магазин N 2 с идент. 68134.2824.2436.7.24
Район "ВРЪБНИЦА"
ул.Връх Манчо, бл.4, вх.А
Застроена площ - 69 кв.м.
Начална цена 43 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 09.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

14 май 2014 - 11.00 часа
Поз.имот с ид. 68134.4092.4777 /УПИ IV-общ., кв.13/
Район "МЛАДОСТ"
м."Цариградско шосе"
Площ на терена - 433 кв.м.
Начална цена 153 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 12.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

14 май 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с идентификатор 68134.1380.189
в УПИ I, кв. 172
Район "НАДЕЖДА"
ул.Елов дол N 23, м. "НПЗ - Военна рампа - запад"
Площ на терена - 321 кв.м.
Начална цена 33 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 12.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

15 май 2014 - 11.00 часа
Ателие N 10
Район "ОБОРИЩЕ"
бул. Ал.Дондуков-Корсаков N 66, вх.А
Разгъната застроена площ - 43 кв.м.
Начална цена 71 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 13.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

15 май 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот N 111010(бивша почивна база)
с.Бързия, м."Пръшковица", общ. Берковица
Площ на терена - 20 000 кв.м.
Начална цена 154 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 13.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

19 май 2014 - 11.00 часа
Поз.имот с идент.39791.6013.419 с произв.сгради(извън регулация)
- бивше ТПК "Щастие"
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина
Площ на терена - 6 084 кв.м.
Начална цена 370 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

20 май 2014 - 11.00 часа
УПИ XXVIII-525, 528, кв.11а
Район "СТУДЕНТСКИ"
м."Витоша - ВЕЦ "Симеоново"
Площ на терена - 1 871 кв.м.
Начална цена 319 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

20 май 2014 - 14.00 часа
Помещение към трафопост
жк "Красна поляна", ул. "Ат. Кирчев" N 40
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
м."НПЗ СРЕДЕЦ"
Застроена площ - 71 кв.м.
Начална цена 58 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

21 май 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид. 00357.5349.12 (в УПИ I за ожс, кв. 56),
кв. Курило, ул. "Чавдар войвода"
Район "НОВИ ИСКЪР"
гр.Нови Искър
Площ на терена - 1 273 кв.м.
Начална цена 75 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 19.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

21 май 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с N 2545 и Администр.сграда(незав.строителство)
в УПИ VIII, кв.4
Район "ЛЮЛИН"
СПЗ "Модерно предградие" - Обеля
Разгъната застроена площ - 4 369 кв.м., Площ на терена - 3 368 кв.м.
Начална цена 295 000 лева (14.13% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 19.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 1 200 лева с включено ДДС.

22 май 2014 - 11.00 часа
УПИ-I(ПИ с идентификатор 68134.1105.153)
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
м."Западен парк", кв.19
Площ на терена - 2 041 кв.м.
Начална цена 185 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

26 май 2014 - 11.00 часа
Помещение към трафопост
(сам. обект в сграда с идент.68134.4089.65.5)
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-3" до бл.329, вх.8
Застроена площ - 42 кв.м.
Начална цена 24 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 22.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

26 май 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с идентификатор 68134.403.320
/УПИ IX,кв.512, м. "ГГЦ зона Г-14"/
Район "ОБОРИЩЕ"
ул. Стара планина 4
Площ на терена - 467 кв.м.
Начална цена 710 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 22.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 1 200 лева с включено ДДС.

27 май 2014 - 11.00 часа
Помещение към трафопост
Район "БАНКЯ"
гр.БАНКЯ, кв.Вердикал, ул.Плиска (между ул. Варна и ул. Ручей)
Застроена площ - 74 кв.м.
Начална цена 15 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

27 май 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с идент. 68134.4087.462 /УПИ XXI-общ., кв.12/
Район "МЛАДОСТ"
местност "Горубляне", ул.Сърнена гора
Площ на терена - 490 кв.м.
Начална цена 90 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

27 май 2014 - 15.00 часа
УПИ I, кв.335-б, м."Пробив бул.Пенчо Славейков"
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
м/у ул.Одрин, ул.Партений Нишавски и ул.Д-р Георги Златаров
Площ на терена - 3 231 кв.м.
Начална цена 890 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

28 май 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот N 586, кв.72, м. "Ломско шосе"
Район "НАДЕЖДА"
жк "Надежда",ул. Свети Климент 43
Площ на терена - 140 кв.м.
Начална цена 35 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

28 май 2014 - 12.00 часа
Поземлен имот N 497 в УПИ I, кв.19
Район "НАДЕЖДА"
м."бул.Ломско шосе,жк"Надежда"-1-ва част, ул.Евг.Босилков N 1
Площ на терена - 292 кв.м.
Начална цена 67 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

28 май 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот N 496, кв.19
Район "НАДЕЖДА"
м."бул.Ломско шосе", ул. Евгени Босилков (бивша ул. Борба)
Площ на терена - 283 кв.м.
Начална цена 64 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.05.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

29 май 2014 - 11.00 часа
ПИ с идентификатор N 68134.8550.1339 (УПИ XI, кв.90)
Район "КРЕМИКОВЦИ"
кв.ВРАЖДЕБНА, ул.3-та N 53
Площ на терена - 832 кв.м.
Начална цена 90 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.03.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 40 88.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!