Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 616
04 / 2019

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАПИ е от 14 до 16 ч.

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ СЕ ЗАКУПУВА САМО МЕЖДУ 14 и 16 ЧАСА!

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

17 април 2019 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", състояща се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10, гр.Берковица, общ.нежил.имот, предоставен
за стоп.и управл. на "Соф. имоти" ЕАД като правоприемник на
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 15.04.2019 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

22 април 2019 - 11.00 часа
ПИ с ид.68134.609.1199,
представляващ УПИ III - 299,300, кв.21,
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
м."ж.к.Левски-зона В", ж.к. "Левски-Зона В"
Площ на терена - 826 кв.м.
Начална цена 130 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 18.04.2019 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

22 април 2019 - 14.00 часа
ПИ с ид.68134.609.298, представляващ УПИ IV-292,298
кв.21,м."ж.к.Левски-зона В"
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
ж.к.Левски-зона В
Площ на терена - 755 кв.м.
Начална цена 119 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 18.04.2019 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

23 април 2019 - 11.00 часа
ПИ с ид.68134.600.1082, представляващ УПИ XVIII-1082
- за магазини и администрация, кв. 62, м."ж.к.Хаджи Димитър"
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
бул."Владимир Вазов"
Площ на терена - 860 кв.м.
Начална цена 1 570 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 19.04.2019 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

23 април 2019 - 14.00 часа
ПИ с ид.68134.610.859, представляващ УПИ VII-859, кв. 12д,
м. "Суха река - запад"
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
ул. "Христаки Павлович" N 11
Площ на терена - 1 496 кв.м.
Начална цена 1 463 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 19.04.2019 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

24 април 2019 - 11.00 часа
ПИ с ид. 68134.1201.137 в УПИ I, кв.49а,
м."Банишора-Зона В-17"
РАЙОН "ИЛИНДЕН"
ул. "Пловдив," в участъка м/у ул."Габрово" и ул. "Зайчар"
Площ на терена - 239 кв.м.
Начална цена 234 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 22.04.2019 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

24 април 2019 - 14.00 часа
ПИ с ид.68134.610.862, представляващ УПИ X-862, кв. 12д,
м. "Суха река - запад"
РАЙОН "ПОДУЯНЕ"
ул. "Христаки Павлович" N 9
Площ на терена - 844 кв.м.
Начална цена 826 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 22.04.2019 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

09 май 2019 - 11.00 часа
Поземлен имот идент.07140.8092.1660
(в УПИ I "за коо и тп"), кв. 47а, м. "Бухово", гр. Бухово
РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
между бул. "Никола Бонев", ул. "Янтра" и ул. "Чемшир"
Площ на терена - 2 827 кв.м.
Начална цена 72 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 07.05.2019 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

16 май 2019 - 11.00 часа
ПИ с ид.07598.305.1048, заедно със сгради с ид. 07598.305.1048.1,
07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3,07598.305.1048.4,
ЕАД "СОФИИСКИ ИМОТИ"
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6(предст.УПИ VI-1633,кв.55)
Площ на терена - 1 751 кв.м.
Начална цена 139 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 14.05.2019 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

22 май 2019 - 11.00 часа
Поземлен имот с идeнт.68134.1114.1351,
представляващ ПИ с N 1322, кв.131,м."Факултета"(до бул. "Н. Мушанов")
РАЙОН "КРАСНА ПОЛЯНА"
кв."Факултета"
Площ на терена - 6 448 кв.м.
Начална цена 1 580 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 20.05.2019 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:


02 988 46 38;

02 981 90 14


Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!