Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 555
03А / 2015

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

 

10 март 2015 - 14.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1380.2117(в УПИ I за "чисто производство,
офиси и КОО", кв. 172)
Район "НАДЕЖДА"
ул.Александър Михов 14, м. "НПЗ-Военна рампа-запад"
Площ на терена - 305 кв.м.
Начална цена 95 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 06.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

11 март 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 99 (обект "Двата шопа")
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Долни Пасарел, срещу яз."Пасарел", ул."Самоковско шосе"
Площ на терена - 3 781 кв.м.
Начална цена 105 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 09.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

11 март 2015 - 14.00 часа
УПИ I, кв.23, м. "Хиподрума"
Район "КРАСНО СЕЛО"
ул.Сотир Андонов и ул.Феликс Каниц
Площ на терена - 875 кв.м.
Начална цена 540 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 09.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

12 март 2015 - 11.00 часа
УПИ I, кв.18, м."Обеля" и Сграда-Битов комбинат
Район "ВРЪБНИЦА"
кв.ОБЕЛЯ, ул.3-та
Застроена площ - 314 кв.м., Площ на терена - 1 383 кв.м.
Начална цена 132 000 лева (46.83% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 10.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

16 март 2015 - 11.00 часа
Помещение с идент. 68134.4091.608.2.192
Район "МЛАДОСТ"
ж.к."МЛАДОСТ-2", бл.207, вх.1, ет.1
Застроена площ - 118 кв.м.
Начална цена 95 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 12.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

17 март 2015 - 11.00 часа
ПИ с пл. N 571,в УПИ II, м. "В. Иванов - север", кв. 842
ИЛИНДЕН
ул.Пловдив, между ул.Елена и ул. Петрич
Площ на терена - 244 кв.м.
Начална цена 95 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 13.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

17 март 2015 - 14.00 часа
УПИ V - 543, кв. 49В, м. "Зона В-17"
Район "ИЛИНДЕН"
бул."Ген. Н. Столетов"
Площ на терена - 331 кв.м.
Начална цена 120 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 13.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

18 март 2015 - 11.00 часа
УПИ V-535, кв.49Б, м. "Зона В-17"
Район "ИЛИНДЕН"
ул. "Зайчар"
Площ на терена - 292 кв.м.
Начална цена 95 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

18 март 2015 - 14.00 часа
УПИ III общ., кв. 312д, м. "Красно село - Плавателен канал"
Район "КРАСНО СЕЛО"
ул.Пчела No4
Площ на терена - 460 кв.м.
Начална цена 353 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

19 март 2015 - 11.00 часа
Помещение към трафопост
/сам.обект в сграда с идент.68134.4358.228.12.1/
Район "ЛЮЛИН"
ж.к."ЛЮЛИН-9" до бл.907
Застроена площ - 85 кв.м.
Начална цена 39 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

23 март 2015 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 30 (бивш ПИ с пл. N 18) кв. 227
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. "Царибродска")
Площ на терена - 339 кв.м.
Начална цена 597 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 19.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

23 март 2015 - 14.00 часа
ПИ идент.07140.8092.1629
Район "КРЕМИКОВЦИ"
гр.Бухово,между бул.Н.Бонев, ул. Янтра и ул.Чемшир
Площ на терена - 2 883 кв.м.
Начална цена 80 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 19.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 480 лева с включено ДДС.
Снимки

24 март 2015 - 11.00 часа
Помещение до трафопост
Район "СЛАТИНА"
ж.к."Христо Смирненски," до бл.19
Застроена площ - 83 кв.м.
Начална цена 45 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

24 март 2015 - 14.00 часа
Поз. имот с идент.68134.1387.2288 в УПИ I за озеленяване и спорт,
кв. 833, м. "Триъгълника"
Район "НАДЕЖДА"
ж.к."Надежда", ул Бедек
Площ на терена - 6 603 кв.м.
Начална цена 879 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

25 март 2015 - 11.00 часа
ПИ със сгради - Ученическа почивна база (УПБ) "Средни гьол"
гр.Панагюрище, м."Айкьов шумак", общ. Панагюрище
Разгъната застроена площ - 2 827 кв.м., Площ на терена - 22 000 кв.м.
Начална цена 450 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

25 март 2015 - 14.00 часа
Сам.обект с ид.51250.5715.54.1.1 в сграда с ид.51250.5715.54.1
(помещение до трафопост), с. Негован, в ПИ с ид. 51250.5715.54
Район "НОВИ ИСКЪР"
кв. 11, м."с. Негован"
Застроена площ - 95 кв.м.
Начална цена 25 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 23.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

26 март 2015 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1108.8 и построените в него 2 сгради
с идент. 68134.1108.8.1 и 68134.1108.8.2, кв. 14
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
ул.Сирма войвода 16
Разгъната застроена площ - 308 кв.м., Площ на терена - 525 кв.м.
Начална цена 230 000 лева (15.64% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

26 март 2015 - 14.00 часа
Пом.до трафопост - сам. обект в сграда с пл.N 458 в УПИ I,кв.46
Район "ТРИАДИЦА"
ж.к. "Иван Вазов" до бл.38
Застроена площ - 7 кв.м.
Начална цена 5 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 400 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

30 март 2015 - 11.00 часа
Помещение - сам. обект в сграда с пл. N 760, в УПИ I, кв.8
Район" ИЛИНДЕН"
ж.к."СВЕТА ТРОИЦА", до бл. 145В
Застроена площ - 18 кв.м.
Начална цена 10 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

30 март 2015 - 14.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 521 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 26.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

31 март 2015 - 14.00 часа
Помещение - сам. обект в сграда с идент. 68134.4091.0.5.61
Район" Младост"
ж.к."Младост-2", бл. 210, вх. 2(Б)
Застроена площ - 82 кв.м.
Начална цена 45 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

01 април 2015 - 14.00 часа
УПИ I-"за административна сграда", кв. 58,
Район "КРАСНО СЕЛО"
м. "Лагера, ул. Звездел N 1-7, ул. Брегово N 4
Площ на терена - 3 186 кв.м.
Начална цена 490 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 30.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

02 април 2015 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.4400.2888, заедно с построените в него сгради,
м. "Територии, прилежащи на околовръстен път и бул. "Сливница"
Район "ЛЮЛИН"
ул.Околовръстен път N 788
Площ на терена - 24 204 кв.м.
Начална цена 2 150 000 лева (50.06% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 200 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 31.03.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

06 април 2015 - 11.00 часа
УПИ I-291, общ., кв.23, м. "Левски- зона В"
Район "ПОДУЯНЕ"
ул.Станислав Доспевски (бивша)
Площ на терена - 1 560 кв.м.
Начална цена 155 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 02.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

07 април 2015 - 11.00 часа
Поз.имот с пл.N 17(образуван от части на бивши ПИ с пл.NN 14,15)
в УПИ за ожс и коо, кв. 199
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Тодор Александров 22-30
Площ на терена - 140 кв.м.
Начална цена 158 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 03.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

07 април 2015 - 14.00 часа
УПИ I, кв.57
Район "КРАСНО СЕЛО"
м."Лагера",ул. Звездел No 2-10
Площ на терена - 2 190 кв.м.
Начална цена 310 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 03.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

08 април 2015 - 11.00 часа
Магазинно помещение
Район "ПОДУЯНЕ"
ж.к."Х.ДИМИТЪР", бл.180, м/у вх.А и вх.Б
Застроена площ - 202 кв.м.
Начална цена 110 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 06.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

09 април 2015 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1385.2229, в УПИ III за ожс, кв.57
Район "НАДЕЖДА"
м."бул.Ломско шосе"
Площ на терена - 400 кв.м.
Начална цена 69 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 07.04.2015 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 40 88.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!