Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 551
23 / 2014

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!
  Приемното време на СОАП е от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 ч.

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

19 ноември 2014 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1385.2229, в УПИ III за ожс, кв.57
Район "НАДЕЖДА"
м."бул.Ломско шосе"
Площ на терена - 400 кв.м.
Начална цена 80 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

19 ноември 2014 - 14.00 часа
УПИ I-"за административна сграда", кв. 58,
Район КРАСНО СЕЛО
м. "Лагера, ул. Звездел N 1-7, ул. Брегово N 4
Площ на терена - 3 186 кв.м.
Начална цена 596 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

19 ноември 2014 - 15.00 часа
УПИ I, кв.57
Район КРАСНО СЕЛО
м."Лагера",ул. Звездел No 2-10
Площ на терена - 2 190 кв.м.
Начална цена 377 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 17.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

20 ноември 2014 - 11.00 часа
ПИ с ид.68134.1385.2231,в УПИ III, кв.57
жк "Надежда-III част"
Район НАДЕЖДА
бул."Ломско шосе"
Площ на терена - 415 кв.м.
Начална цена 82 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 18.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

20 ноември 2014 - 14.00 часа
УПИ XIX-9, кв.129А, местност "Зона Б-4"
Район ВЪЗРАЖДАНЕ
бул."Иван Иванов" No 100
Площ на терена - 211 кв.м.
Начална цена 107 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 18.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

24 ноември 2014 - 11.00 часа
Поз.имот с идент.39791.6013.419 с произв.сгради(извън регулация)
- бивша ТПК "Щастие"
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Кривина
Площ на терена - 6 084 кв.м.
Начална цена 299 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

24 ноември 2014 - 14.00 часа
Магазин 5
Район "СЛАТИНА"
ж.к."Христо Смирненски", бл.53, вх.В, eт.1
Застроена площ - 60 кв.м.
Начална цена 39 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

24 ноември 2014 - 15.00 часа
Поземлен имот N 111010(бивша почивна база)
с.Бързия, м."Пръшковица", общ. Берковица
Площ на терена - 20 000 кв.м.
Начална цена 123 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 20.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

25 ноември 2014 - 11.00 часа
УПИ XXVIII-525, 528, кв.11а
Район "СТУДЕНТСКИ"
м."Витоша - ВЕЦ "Симеоново"
Площ на терена - 1 871 кв.м.
Начална цена 303 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

25 ноември 2014 - 14.00 часа
ПИ ид.68134.1385.2235, кв.60, в УПИ за ожс, адм.център, одз
магазини и др.
Район "НАДЕЖДА"
м."бул.Ломско шосе", ул.Явор 4
Площ на терена - 141 кв.м.
Начална цена 30 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

25 ноември 2014 - 15.00 часа
УПИ XXIX со, кв. 74, м. "Манастирски ливади - запад"
(ПИ с идент. 68134.1933.2070)
Район ВИТОША
"Околовръстен път", на ъгъла с ул. "Ралевица"
Площ на терена - 350 кв.м.
Начална цена 90 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 21.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

26 ноември 2014 - 11.00 часа
Ателие N 10
Район "ОБОРИЩЕ"
бул. Ал.Дондуков-Корсаков N 66, вх.А
Разгъната застроена площ - 43 кв.м.
Начална цена 64 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

26 ноември 2014 - 14.00 часа
УПИ V-1029 (за трафопост и обществено обслужване), кв.22
Район "ПОДУЯНЕ"
жк "Левски - зона В"
Площ на терена - 854 кв.м.
Начална цена 104 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

26 ноември 2014 - 15.00 часа
ПИ ид. 68134.4082.6112, кв.5, м. ж.к. "Младост 1ч."
Район МЛАДОСТ
ул. "Д-р Стоян Чомаков, на ъгъла с ул. "Димитър Моллов"
Площ на терена - 553 кв.м.
Начална цена 96 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 24.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

27 ноември 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид. 00357.5349.12 (в УПИ I за ожс, кв. 56),
кв. Курило, ул. "Чавдар войвода"
Район "НОВИ ИСКЪР"
гр.Нови Искър
Площ на терена - 1 273 кв.м.
Начална цена 59 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 25.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

01 декември 2014 - 11.00 часа
Поземлен имот с пл. N 99 (обект "Двата шопа")
Район "ПАНЧАРЕВО"
с.Долни Пасарел, срещу яз."Пасарел", ул."Самоковско шосе"
Площ на терена - 3 781 кв.м.
Начална цена 111 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 27.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

02 декември 2014 - 11.00 часа
УПИ I, кв.23, м. "Хиподрума"
Район КРАСНО СЕЛО
ул.Сотир Андонов и ул.Феликс Каниц
Площ на терена - 875 кв.м.
Начална цена 570 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

02 декември 2014 - 12.00 часа
ПИ с идент.68134.4400.2889,заедно с построените в него сгради,
м."Територии, прилежащи на околовръстен път и бул."Сливница"
Район "ЛЮЛИН"
ул.Околовръстен път N 788
Площ на терена - 4 781 кв.м.
Начална цена 695 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 50 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

02 декември 2014 - 15.00 часа
ПИ с идент. 68134.4400.2888, заедно с построените в него сгради,
м. "Териории, прилежащи на околовръстен път и бул. "Сливница"
Район "ЛЮЛИН"
ул.Околовръстен път N 788
Площ на терена - 24 204 кв.м.
Начална цена 2 330 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 200 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 28.11.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

03 декември 2014 - 11.00 часа
УПИ I, кв.18, м."Обеля" и Сграда-Битов комбинат
Район "ВРЪБНИЦА"
кв.ОБЕЛЯ, ул.3-та
Застроена площ - 314 кв.м., Площ на терена - 1 383 кв.м.
Начална цена 147 000 лева (46.90% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 01.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

04 декември 2014 - 11.00 часа
УПИ VII-128, кв.9
Район КРАСНО СЕЛО
м.Крива река, ул.Баница No 4
Площ на терена - 355 кв.м.
Начална цена 500 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 02.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

04 декември 2014 - 12.00 часа
УПИ XIII-93, кв.31а, м."НПЗ Средец"
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
ул.Охридско езеро N 44-50 и ул.Никопол N 2-4
Площ на терена - 1 901 кв.м.
Начална цена 757 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 02.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

04 декември 2014 - 15.00 часа
УПИ I за ожс, магазини и тп, кв.19, м. "Красно село-Стрелбище"
Район КРАСНО СЕЛО
ул.Кюстендил No 25-29
Площ на терена - 1 089 кв.м.
Начална цена 1 150 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 20 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 02.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

08 декември 2014 - 11.00 часа
Поз.имот с пл. N 570 в УПИ II, м."В. Иванов-север", кв. 842
Район ИЛИНДЕН
ул. "Пловдив", на ъгъла с ул."Елена"
Площ на терена - 278 кв.м.
Начална цена 122 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 04.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.
Снимки

08 декември 2014 - 14.00 часа
ПИ с пл. N 571,в УПИ II, м. "В. Иванов - север", кв. 842
Район ИЛИНДЕН
ул.Пловдив, между ул.Елена и ул. Петрич
Площ на терена - 244 кв.м.
Начална цена 107 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 04.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

08 декември 2014 - 15.00 часа
УПИ V-535, кв.49Б, м. "Зона В-17"
Район ИЛИНДЕН
ул. "Зайчар"
Площ на терена - 292 кв.м.
Начална цена 113 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 04.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

09 декември 2014 - 11.00 часа
Помещение към трафопост
/сам.обект в сграда с идент.68134.4358.228.12.1/
Район "ЛЮЛИН"
ж.к."ЛЮЛИН-9" до бл.907
Застроена площ - 85 кв.м.
Начална цена 46 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 05.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

10 декември 2014 - 11.00 часа
УПИ V - 543, кв. 49В, м. "Зона В-17"
Район ИЛИНДЕН
бул."Ген. Н. Столетов"
Площ на терена - 331 кв.м.
Начална цена 139 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 08.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

10 декември 2014 - 12.00 часа
Помещение до трафопост
Район "СЛАТИНА"
ж.к."Христо Смирненски," до бл.19
Застроена площ - 83 кв.м.
Начална цена 55 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 08.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

10 декември 2014 - 15.00 часа
Помещение до трафопост
Сграда с пл. N 704, в УПИ IV-СО, кв.66
Район "СЛАТИНА"
ж.к."Христо Смирненски-Слатина" (до пазар "Слатина")
Застроена площ - 83 кв.м.
Начална цена 55 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 08.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

15 декември 2014 - 11.00 часа
ПИ с идент. 68134.1108.8 и построените в него 2 сгради
с идент. 68134.1108.8.1 и 68134.1108.8.2, кв. 14
Район "КРАСНА ПОЛЯНА"
ул.Сирма войвода 16
Разгъната застроена площ - 308 кв.м., Площ на терена - 525 кв.м.
Начална цена 251 000 лева (15.64% от сделката се облагат с ДДС).
Стъпка на наддаване - 5 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 11.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

15 декември 2014 - 14.00 часа
Поземлен имот с пл. N 30 (бивш ПИ с пл. N 18) кв. 227
Район "ВЪЗРАЖДАНЕ"
бул.Тодор Александров 153 (ъгъла с ул. "Царибродска")
Площ на терена - 339 кв.м.
Начална цена 676 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 11.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

16 декември 2014 - 11.00 часа
Сграда с идент. 68134.1505.2287.14
Район "ИСКЪР"
ж.к."ДРУЖБА-2" до бл.310
Застроена площ - 73 кв.м.
Начална цена 33 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 12.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

16 декември 2014 - 12.00 часа
Помещение
Район "ТРИАДИЦА"
ул.Цар Асен 3
Застроена площ - 24 кв.м.
Начална цена 34 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 3 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 12.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

17 декември 2014 - 11.00 часа
Магазин (сграда с идент. 14831.6501.946.14)
Район ПАНЧАРЕВО
с.Герман,ул.Младежка No 2а
Застроена площ - 44 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.

17 декември 2014 - 14.00 часа
ПИ с идент. 68134.4082.6113
ул."Димитър Моллов" и локално платно на бул. "Цариградско шосе"
Район МЛАДОСТ
ж.к."МЛАДОСТ-1", кв.1
Площ на терена - 1 151 кв.м.
Начална цена 452 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 15.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

18 декември 2014 - 11.00 часа
ПИ със сгради - Ученическа почивна база (УПБ) "Средни гьол"
гр.Панагюрище, м."Айкьов шумак", общ. Панагюрище
Разгъната застроена площ - 2 827 кв.м., Площ на терена - 22 000 кв.м.
Начална цена 529 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.30 часа на 16.12.2014 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАП -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния
ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация,
стая № 2, от 09.00 до 13.00 и от 13.30 до 16.30 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:

- за обособени обекти:

02 981 90 14;
02 988 46 38;
02 980 26 69;

- за общински търговски дружества:

02 986 40 88.

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!