Начало
Бюлетин
План за работа
Продажби
Регистър
Списъци
Контакти


ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

№ 607
07 / 2018

  Внимание! Бюлетинът е за предварителна информация.
  Четете тръжните и конкурсни документи!

Тръжна документация се закупува само от 14 до 16 часа!
  Приемното време на СОАПИ е от 14 до 16 часа!

ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ

12 юли 2018 - 11.00 часа
Самостоятелен обект в сграда с идент. 68134.512.1.66
жк "Фондови жилища"
Район "СЕРДИКА"
бул."Йосиф Щросмайер, бл.203, вх.А
Застроена площ - 47 кв.м.
Начална цена 39 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 2 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 10.07.2018 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

16 юли 2018 - 11.00 часа
Поз. имот с идент. 21662.4819.1020
и сграда с ид.21662.4819.1020.1 в УПИ I "за магазин и ТП", кв. 8
Район "НОВИ ИСКЪР"
с.Доброславци, ул.Габровница
Застроена площ - 29 кв.м., Площ на терена - 414 кв.м.
Начална цена 27 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 12.07.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

17 юли 2018 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда(гараж N 32) с идент. 68134.1941.604.1.17
кв.Бояна
РАЙОН "ВИТОША"
ул."Севастократор Калоян" N 63, бл. 22
Застроена площ - 18 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 13.07.2018 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

18 юли 2018 - 11.00 часа
Сам. обект в сграда (гараж No 33) с идент.68134.1941.604.1.16
кв.Бояна
РАЙОН "ВИТОША"
ул."Севастократор Калоян" N 63, бл. 22
Застроена площ - 18 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 16.07.2018 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

19 юли 2018 - 11.00 часа
Сам обект в сграда (гараж Nо 34)с идент.68134.1941.604.1.15
кв.Бояна
РАЙОН "ВИТОША"
ул."Севастократор Калоян" N 63, бл.22, откъм ул. "Герганица"
Застроена площ - 18 кв.м.
Начална цена 20 000 лева (Сделката не се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 1 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 17.07.2018 г.
Цена на тръжната документация - 240 лева с включено ДДС.
Снимки

24 юли 2018 - 11.00 часа
Поземлен имот с ид.22304.7979.534
с. "Долни Богров, м. "Герена",
РАЙОН "КРЕМИКОВЦИ"
извън регулация
Площ на терена - 8 313 кв.м.
Начална цена 417 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 20.07.2018 г.
Цена на тръжната документация - 360 лева с включено ДДС.

19 септември 2018 - 11.00 часа
Почивна база "АШИКЛАР", съст. се от ПИ с ид.03928.183.9
и ПИ с ид.03928.183.10
гр.Берковица
Площ на терена - 30 002 кв.м.
Начална цена 261 000 лева (Сделката се облага с ДДС).
Стъпка на наддаване - 10 000 лева.
Срок за закупуване на тръжна документация - 16.00 часа на 17.09.2018 г.
Цена на тръжната документация - 600 лева с включено ДДС.
Снимки

Забележка:

1. Депозитът за участие се внася по банкова сметка на СОАПИ -
№ BG 49 SOMB 9130 33 26474601 при “ОБЩИНСКА БАНКА” АД
с международен банков код (ВІС) – SOMBBGSF, клон “ВРАБЧА”,
гр.София, ул. Врабча 6. Краен срок за внасяне на депозита -
не по-късно от работния ден, предхождащ търга.
2. Срок за подаване на предложение за участие в търга - не по-късно от работния ден, предхождащ търга в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, стая № 2, от 14 до 16 часа.
3. Телефони за допълнителна информация:02 981 90 14;
02 988 46 38;

Внимание!  Бюлетинът е за предварителна информация!